Tel/Fax: 01407 830461

Mobile: 07768 860959

Ysgrifau

CASSIE, WILLIAMS
13 Ionawr 2020

13eg o Ionawr 2020, hunodd yn dawel yng nghwmni ei theulu ym Mhlas Crigyll, Bryngwran, gynt o Afallon, Llannerchymedd, yn 88 mlwydd oed. Gwraig annwyl y diweddar David John (Dafydd). Mam gariadus Derwena, Eirian ag Haf. Mam yng nghyfraith Alan a Chris. Nain balch Gareth, Cathryn, Rhys, Aled a Morgan. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Ifan, Llannerchymedd, Dydd Gwener, Ionawr 24ain 2020 am 1 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Llannerchymedd. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn garedig er côf am Cassie tuag at y British Heart Foundation. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk


RONA ELUNED, WILLIAMS
12 Ionawr 2020

12fed o Ionawr 2020, yn dawel yng nghwmni ei theulu yn ei chartref Dolydd, Pentraeth Road (gynt o Penisarwaen), yn 78 mlwydd oed. Gwraig annwyl Vaughan. Mam gariadus a thyner Jaqueline a Marilyn. Hoff nain i Lara, Alannah, Michael, Aaron a Darren. Annwyl chwaer Eirlys, Menai, Will, Elwyn, Islwyn a’r diweddar Alun, Mair a Lily. Chwaer yng nghyfraith Valmai a brawd yng nghyfraith Arfon. Mi fydd yn golled mawr i’w theulu a’i ffrindiau. Gwasanaeth breifat i’r teulu yn unig yn ei chartref ar Ddydd Mawrth 21ain o Ionawr 2020 ac i ddilyn yn mynwent Llanbeblig. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn garedig er côf am Rona tuag at y Parkinson’s UK.Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk


12th January 2020, peacefully in the presence of her family at her home Dolydd, Pentraeth Road (formerly of Penisarwaen), aged 78 years. Beloved wife of Vaughan. Loving and caring mam of Jaqueline and Marilyn. Fond nain of Lara, Alannah, Michael, Aaron and Darren. Dear sister of Eirlys, Menai, Will, Elwyn, Islwyn and the late Alun, Mair and Lily. Sister in law of Valmai and brother in law of Arfon. Rona will be sadly missed by all of her family and friends. Strictly private funeral service for her family at her home on Tuesday January 21st2020 followed by interment at Llanbeblig cemetery. No flowers by request but donations will be gratefully received in memory of Rona towards Parkinson’s UK. Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


JOHN ERIC (JOHN STAR), THOMAS
11 Ionawr 2020

11eg o Ionawr 2020, hunodd yn dawel yng nghartref Nyrsio Glan Rhos, Brynsiencyn, gynt o Star, Gaerwen, yn 80 mlwydd oed. Gwr annwyl y diweddar Glenys. Dad cariadus Gareth, Rhian a Carys. Tad yng nghyfraith David. Hoff daid Meinir, Martin, Iolo, Liam ac Alaw. Annwyl frawd Evan a Jean. Mi fydd yn golled mawr i’w deulu a’i ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor, Dydd Mawrth, Ionawr 28ain 2020 am 1.30 o’r gloch. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn garedig er côf am John Star tuag at Marie Curie a Meddygfa Llanfairpwll.Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk


11th January 2020, who passed away peacefully at Glan Rhos Nursing Home, Brynsiencyn, formerly of Star, Gaerwen, aged 80 years. Beloved husband of the late Glenys. Loving dad of Gareth, Rhian and Carys. Father in law of David. Fond and caring taid of Meinir, Martin, Iolo, Liam and Alaw. Dear brother of Evan and Jean. John will be sadly missed by all of her family and friends. Public service and committal at Bangor Crematorium, Tuesday 28th January 2020 at 1.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of John Star towards Marie Curie and Llanfairpwll Surgery. Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


CAROLYN, HILL (LYN)
11 Ionawr 2020

Peacefully in the presence of her family at Ysbyty Gwynedd, Bangor, formerly of Leek, Staffordshire, aged 81 years. Beloved wife of Alan. Loving mum of Andrew, Debbie, Domonic and the late Benedict. Fond ‘nain’ of Katie, Thomas, James, Jacob, Isabella and Oliver. Dear sister of Paul, Martin and Alison-Jane. Public service at Carmel Chapel, Penysarn, Friday 31st January 2020 at 1.15pm followed by committal at Bangor Crematorium at 3pm. No flowers by request but donations will be gratefully received in memory of Carolyn towards Epilepsy Research UK. Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


Schofield, Isobel
04 Ionawr 2020

Who passed away peacefully at Fairways Newydd, Sant Tysilio, Llanfairpwll, aged 99 years.Beloved wife of the late Walter. Loving mum of Val, Peter and the late John. Fond grandmother of James, John, Cathy, Helen and Alex. Cherished great grandmother of Tom, Katie, Morgan, Jac, Poppy, Liam, Sam and Celyn. Isobel will be sadly missed by all of her family and friends.Public service and committal at Bangor Crematorium, Thursday 16th January 2020 at 1.30pm. No flowers by request but donations will be gratefully received in memory of Isobel towards The Amlwch Snooker Club and The 1st Amlwch Scouts Group. Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


Lucy, Warburton
04 Ionawr 2020

Of Carreg y Gad, who passed away peacefully at Ceris Newydd Nursing Home, Treborth, aged 98 years. Beloved wife of the late George. Lovin mum, nan, great grandmother and great great grandmother. Lucy will be sadly missed by all of her family and wide circle of friends.Public service and committal at Bangor Crematorium, Friday 17th January 2020 at 1.30pm. No flowers or donations by request. Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


Parry, Vera
29 Rhagfyr 2019

Who peacefully passed away at her home in Nebo, Penysarn aged 85 years. Beloved Wife of the late Frank. Devoted and much loved mother of Nancy, Iona, David and Arwel. Mother in law to Robin, Pete and Joanne. Cherished Grandmother to Gareth, Ceri, Sarah, Chris, Victoria, Donna, Michael and Laura. Great Grandmother affectionately know as "More Nain" to Jessica, Aiden, Mia, Mollie, Oliver, Amelie, Caleb, Cari, Osian, Nova and Noel. Fond Sister of Maldwyn, Janet and Iola. Sister in law of Eleanor, Nanna and Emlyn. Sister to the late Alwyn, Margaret, Elsie and Winnie. Proud aunty to all her nieces and nephews. Niece to aunty Mary ‘Cae Melys’. Public service at St Gwenllwyfo's Church, Llanwenllwyfo, on Friday January 10th 2020 at 11am followed interment at Bosra Cemetery, Penysarn. Family flowers only but donations kindly accepted towards the Local Paramedics. enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes and Son, Britannia, Machine Street, Amlwch, Ll689HA. Tel: 01407830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk.
(Please make donation cheques payable to john Hughes and Son Donations Acc)


Jones, Marie Paula
25 Rhagfyr 2019

Who passed away suddenly at her home in Amlwch Port aged 54. Devoted wife of Owen, Loving mam of Rachel, Michaela, Paul and Charlotte. Much loved Nanna of Eden and Antony. Adored Daughter of Kevin and the late Valerie. Dear Sister of Kevin and Robert. Paula will be sadly missed by all her family and a wide circle of friends. Public service at The Star of the Sea Catholic Church, Amlwch on Saturday January 4th 2020 at 11am followed by interment at Amlwch Cemetery. Family flowers only but donations kindly accepted towards Awyr Las- Alaw Ward, Ysbyty Gwynedd . Enquiries and donations care of the Funeral Directors, John Hughes And Son, Britannia, AmlwchLL68 9HA. Tel: 01407830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk.


Hughes, Trevor
16 Rhagfyr 2019

Who Passed away peacefully at Penucheldre, Holyhead aged 87.

Dear Brother, Uncle and friend to many. Trevor will be sadly missed by all his family and friends.Public service at St David's Church, Morawelon, Holyhead on January 3rd 2020 at 12noon followed by interment at Amlwch Cemetery. Family flowers only but donations kindly accepted towards The Holyhead R.N.L.I.. Enquiries and donations care of John Hughes and Son, Amlwch. Tel: 01407830461.Email: info@johnhughesandson.co.uk.


MORRIS, JOHN STUART (INDIA)
15 Rhagfyr 2019

Of Tregele, passed away peacefully at Brwynog Residential Home, aged 84 years.Beloved husband of the late Margaret. Loving dad of Gwen and Julia. Much loved grandpa / taid to all of his grandchildren and great grandchildren. Dear brother of Leslie. John will be sadly missed by all of his family and friends.Public service at St. Patrick’s Church, Cemaes (by the roundabout) on Friday December 27th 2019 at 12.30pm followed by committal at Bangor Crematorium at 2.15pm. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of John towards Cyfeillion Brwynog. Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk