Tel: 01407 830461
Mobile: 07768 860959

Tel: 01248 723497
Mobile: 07542 679661

Ysgrifau

PRITCHARD, PAULINE
25 Tachwedd 2020

25ain o Dachwedd 2020, o Garreglwyd, Lon Tudur, Llangefni, hunodd yn dawel yn Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi, yn 95 mlwydd oed. Mam gariadus Graham a Stephen. Nain balch Cai, Aron, Garyn, Cian, Cara a Megan. Hen nain Mai, Steffan ag Elis. Mi fydd yn golled enfawr i’w theulu a’i ffrindiau. Gwasanaeth breifat i’r teulu yn unig yn Amlosgfa Bangor, Dydd Sadwrn, Rhagfyr 5ed 2020 am 11:30 y bore. Blodau y teulu yn unig, ond derbynnir rhoddion os dymunir er cof am Pauline tuag at Ymchwil Cancr Cymru. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & A Hughes & Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


25th November 2020, of Garreglwyd, Lon Tudur, Llangefni, passed away peacefully at Penrhos Stanley Hospital, Holyhead aged 95 years. Loving mother of Graham and Stephen. Proud grandmother of Cai, Aron, Garyn, Cian, Cara and Megan. Great grandmother of Mai, Steffan and Elis. Pauline will be sadly missed by all of her family and friends. Private service and committal for the family only at Bangor Crematorium, Saturday December 5th 2020 at 11:30am. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Pauline towards Cancer Research Wales. Enquiries and donations care of the funeral directors R & A Hughes & Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


HULME, KATHLEEN (née WILLIAMS) (former organist at St. Eleth Church, Amlwch)
20 Tachwedd 2020

Of Salem Street, Amlwch, Anglesey, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor aged 79 years. Beloved wife of Stanley. Loving mother of Stanley Richard and Clare Diane. Proud grandmother of Agapi Katerina, Noah, Joshua and Felicity. Kathleen will be sadly missed by all of her family and friends. Private service and committal for the family only at Bangor Crematorium, Wednesday 2nd December 2020 at 2.15pm. No flowers by request. A memorial service and interment will be held for Kathleen at St. Eleth Church, Amlwch at a later date. Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


JONES, JACKIE
16 Tachwedd 2020

Passed away very peacefully at his home in Craig y Don, Amlwch, aged 78 years. Beloved husband of 57 years to Vivienne. Loving father of Trevor, Jaqueline, Geraint and Edwina. Father in law of Morag, Izzy and the late Guy. Proud grandfather of Dale, Lewis, Heather, Matthew, Douglas, Patrick and Glenn and great grandfather of Isla. Dear brother of James, Susan and the late David and Henry. Special mention to family members Carol Jones, Elaine McGuire Jones, Katie Menezes and Shannon Prior. Jackie will be sadly missed by all of his family and friends. Private service for the family only at St. Eleth Church, Amlwch, Thursday November 26th 2020 at 11am followed by interment at Amlwch cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Jackie towards Moelfre R.N.L.I. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


WILLIAMS, JENNIE GRACE
15 Tachwedd 2020

15fed o Dachwedd 2020, o Cerrig Ddewi, Tyn-y-Gongl, Benllech, hunodd yn dawel yng nghwmni ei theulu yn Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi yn 85 mlwydd oed. Priod annwyl Owie. Mam gariadus Helen a Nia a mam yng nghyfraith hoff Alun. Nain gariadus a balch Osian a’i briod Ellie, Llion, Ynyr ac Elliw. Annwyl chwaer Margaret, Medwyn, Iona a Gwynfor. Mi fydd yn golled enfawr i’w theulu a’i ffrindiau. Gwasanaeth breifat i’r teulu yn unig yng Nghapel Soar, Brynteg, Dydd Sadwrn 21ain o Dachwedd 2020 am 1 o’r gloch ac i ddilyn rhoddir i orffwys ym mynwent Soar, Brynteg. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn garedig er cof am Jennie tuag at Ward Cybi, Ysbyty Penrhos Stanley (seiciau yn daladwy i ‘Cyfrif Rhoddion John Hughes a’i Fab’). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk


JONES, HANNAH
10 Tachwedd 2020

10fed o Dachwedd 2020, hunodd yn dawel yng Nghartref Preswyl Bryn y Môr, Llaneilian yn 91 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar David. Mam gariadus Wyn a Gareth a mam yng nghyfraith Bethan ag Elaine. Nain balch Kirsty, Thomas, Megan, Lorna ag Andrew a hen nain Lily ag Alfie. Mi fuasai’r teulu yn hoffi rhoi diolch arbennig i staff Bryn y Môr am eu caredigrwydd ac eu gofal o Hannah dros y blynyddoedd. Mi fydd yn golled enfawr i’w theulu a’i ffrindiau. Gwasanaeth a chladdedigaeth breifat i’r teulu yn unig ym mynwent Bosra, Penysarn, Dydd Iau, Tachwedd 19fed 2020 am 1.30 o’r gloch. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn garedig er cof am Hannah tuag at Cartref Preswyl Bryn y Môr. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk


10th November 2020 passed away peacefully at Bryn y Môr Residential Home, Llaneilian aged 91 years. Beloved wife of the late David. Loving mother of Wyn and Gareth and mother in law of Bethan and Elaine. Proud grandmother of Kirsty, Thomas, Megan, Lorna and Andrew and great grandmother of Lily and Alfie. The family would like to give a special thanks to the staff at Bryn y Môr for their love and care of Hannah over the years. Hannah will be sadly missed by all of her family and friends. Private service and interment for the family only at Bosra cemetery, Penysarn, Thursday November 19th 2020 at 1.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Hannah towards Bryn y Môr Residential Home. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


DAVIES, ROLAND GLYN (ROL)
06 Tachwedd 2020

6ed o Dachwedd 2020, o Pen Dorlan, Cae’r Llech, Llangefni, hunodd yn dawel yn Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi yn 89 mlwydd oed. Priod annwyl Mair. Tad y diweddar Aled. Taid balch Osian a Steffan. Brawd Iona a brawd yng nghfraith Nan, Lynne, Meic a Glyn. Cyn Brifathro Ysgol Llandrygarn ac Ysgol y Ffridd, Gwalchmai. Trefniadau preifat wedi eu gwneud gan y teulu. Ymholiadau drwy law yr ymgymerwyr R & A Hughes & Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


JONES, MARY DOREEN
04 Tachwedd 2020

Tachwedd 4ydd 2020, hunodd yn dawel yng nghwmni ei theulu yn ei chartref, 10 Ffordd Llifon, Llangefni yn 78 mlwydd oed. Gwraig annwyl Irfon, mam gariadus Aled a’i briod Helen, mamgu arbennig a balch Elin a Mared, modryb hoffus Llinos a’i theulu. Chwaer yng nghyfraith, modryb, cyfneither a ffrind teyrngar. Gwasanaeth preifat yn ôl ei dymuniad. Blodau’r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Doreen tuag at Hosbis yn y Cartref a Meddygfa Tal y Bont, Llangefni. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & A Hughes & Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


TOTTY, DEREK CLIVE
04 Tachwedd 2020

Of Gorwel Estate, Amlwch, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor, aged 89 years. Beloved husband of Patricia. Loving father of Nina and Heather. Proud grandfather of Sonia, Craig, Katherine and Olivia and great grandfather of Oliver, Corey, Cai, Guto and Elis. Clive will be sadly missed by all of his family and friends. Private service for the family only at Bangor Crematorium, Wednesday 18th November 2020 at 11am. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Clive towards Marie Curie. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


ROBERTS, MORRIS (MO)
02 Tachwedd 2020

Of Gele Avenue, Abergele, passed away peacefully at Wrexham Maelor Hospital, aged 75 years. Beloved husband of Norma. Loving father of Michael and father in law of Eirian. Morris will be sadly missed by all of his family and friends. Private service for the family only at Colwyn Bay Crematorium, Tuesday November 17th 2020 at 2pm. No flowers by request but donations will be gratefully accepted in memory of Morris towards Dementia UK. Enquiries and donations care of the funeral directors R & A Hughes & Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


HUGHES, ELLEN (NELL)
01 Tachwedd 2020

1af o Dachwedd 2020, hunodd yn ei chartref Coed Isaf, Llandudno yn 85 mlwydd oed. Mam gariadus Richard. Chwaer annwyl Bet, Megan, Jean, Norma, Marian, Brenda, Carys a Barbara. Mi fydd yn golled enfawr i’w theulu a’i ffrindiau oll. Gwasanaeth breifat i’r teulu yn unig yn Eglwys Sant Eleth, Amlwch, Dydd Sadwrn, 7fed o Dachwedd 2020 am 11 o’r gloch ac i ddilyn rhoddir i orffwys ym mynwent Amlwch. Bydd croeso i deulu a ffrindiau dalu teyrnged gerllaw y fynwent, wrth ddilyn pellter cymdeithasol. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn garedig er cof am Nel tuag at Dementia UK ac Ymchwil Cancr. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk


1st November 2020, passed away peacefully at her home Coed Isaf, Llandudno, aged 85 years. Loving mother of Richard. Dear sister of Bet, Megan, Jean, Norma, Marian, Brenda, Carys and Barbara. Nell will be sadly missed by all of her family and friends. Private service for the family only at St. Eleth Church, Saturday November 7th 2020 at 11am followed by interment at Amlwch cemetery. Family and friends are welcome to pay their respects near the cemetery, however, please note social distancing restrictions must be observed. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Nell towards Dementia UK and Cancer Research UK. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk