Ysgrifau

ROBERTS, JANE (JINNIE GUSSEY)
13 Mai 2022

13eg o Fai 2022, hunodd yn dawel yng Nghartref Preswyl Garreglwyd, Caergybi, yn 102 mlwydd oed. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus yn Nghapel Bethesda (Capel Mawr), Amlwch, Dydd Gwener 20ain o Fai 2022 am 2.30 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Amlwch. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Jinnie tuag at Ambiwlans Awyr Cymru (sieciau i gyd yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu ewch ar ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, cangen o R & J Hughes and Son Ltd. Ffôn: 01407 830 461 / 01248 723 497.


13th May 2022, passed away peacefully at Garreglwyd Residential Home, Holyhead, formerly of Amlwch, aged 102 years. Jinnie will be sadly missed by her family and friends. Public service at Bethesda Chapel (Capel Mawr), Amlwch, on Friday 20th of May 2022 at 2.30pm followed by internment at Amlwch cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Jinnie towards the Wales Air Ambulance (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port branch of R & J Hughes and Son Ltd. Tel: 01407 830 461 / 01248 723 497.


OWEN, GORONWY
12 Mai 2022

12fed o Fai 2022, hunodd yn dawel yn ei gartref ym Mro Branwen, Aberffraw, yn 68 mlwydd oed. MAnnwyl ŵr Bronwen. Tad cariadus. Taid balch Ashleigh, Phoebe a Scott. Hoff frawd Herbert, Thomas, Jimmy, Rhoda, Gladys a’r diweddar John, Llewelyn, Robin ag Edward George. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i gylch eang o ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Sant Beuno, Aberffraw ar Ddydd Llun 23ain o Fai 2022 am 1 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent gymunedol Aberffraw. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Goronwy tuag at ‘Jim Quick Ward, The Transplant Unit, Wythenshawe Hospital’ (sieciau i gyd yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu ewch ar ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


12th May 2022, passed away peacefully at his home in Bro Branwen, Aberffraw, aged 68 years. Beloved husband of Bronwen. Loving father. Proud grandfather of Ashleigh, Phoebe and Scott. Dear brother of Herbert, Thomas, Jimmy, Rhoda, Gladys and the late John, Llewelyn, Robin and Edward George. Goronwy will be sadly missed by his family and his wide circle of friends. Public service at St. Beuno’s Church, Aberffraw on Monday 23rd of May 2022 at 1pm followed by internment at Aberffraw community cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Goronwy towards the Jim Quick Ward, The Transplant Unit, Wythenshawe Hospital (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


SHARRAD, MICHAEL NORMAN
09 Mai 2022

Of Maes y Coed, Talwrn, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 78 years. Beloved husband of Silvia. Loving father of Paul and Clare. Proud grandfather of Alex, Emma, Faye, Julianne and Constanze. Michael will be sadly missed by his family and friends. Public service at St. Andrew’s Church, Benllech on Friday 20th May 2022 at 1pm followed by internment at Llanddyfnan cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Michael towards North West Cancer Research (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


JONES, ELEANOR ANNE
07 Mai 2022

7fed o Fai 2022, hunodd yn dawel yng Nghartref Rhos, Malltraeth, Bodorgan, gynt o 31 Toronnen, Coed Mawr, Bangor yn 87 mlwydd oed. Annwyl wraig y diweddar Trevor (Sugar). Mam gariadus Heather ag Ian. Nain balch Emma, Jordan, Iestyn ag Eban. Annwyl chwaer Milly a Derwyn. Mi fydd yn golled enfawr i’w theulu a’i ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor ar Ddydd Mawrth 17eg o Fai 2022 am 3.30 o’r gloch. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Eleanor tuag at Cartref Rhos, Malltraeth, Bodorgan (sieciau i gyd yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu ewch ar ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497. Mi fydd y gwasanaeth yn cael ei ffrydio’n fyw ar ein gwefan - www.rjhughesandson.co.uk – Ffrydio’n Fyw – Amlosgfa Bangor – ‘Username’ (zoqu6252) – ‘Password’ (900882).


7th May 2022, passed away peacefully at Rhos home, Malltraeth, Bodorgan, formerly of 31 Toronnen, Coed Mawr, Bangor, aged 87 years. Beloved wife of the late Trevor (Sugar). Loving mother of Heather and Ian. Proud grandmother Emma, Jordan, Iestyn and Eban. Dear sister of Milly and Derwyn. Eleanor will be sadly missed by her family and friends. Public service and committal at Bangor Crematorium on Tuesday 17th May 2022 at 3.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Eleanor towards Rhos Home, Malltraeth, Bodorgan (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497. The service will be live streamed via video link on our website - www.rjhughesandson.co.uk - Live Stream – Bangor Crematorium - Username (zoqu6252) - Password (900882).


WILLIAMS, JOY
01 Mai 2022

1af o Fai 2022, o Skipton gynt o Amlwch, hunodd yn dawel ar ôl cystudd hir yn 38 mlwydd oed. Annwyl ferch Arfon a’r diweddar Rose Williams. Chwaer gariadus Angharad a’i gŵr Andy. Modryb ymroddgar Gwion ac Elsie. Hoff nith. Mi fydd yn golled enfawr i’ theulu a’i chylch eang o ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor ar Ddydd Sadwrn 14eg o Fai 2022 am 11.30 o’r gloch. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Joy tuag at ‘Macmillan Cancer Support’ a Bryn Gaseg Therapeutic Horsemanship Centre (sieciau i gyd yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu ewch ar ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, cangen o R & J Hughes and Son Ltd. Ffôn: 01407 830461 / 01248 723 497. Mi fydd y gwasanaeth yn cael ei ffrydio’n fyw ar ein gwefan - www.rjhughesandson.co.uk – Ffrydio’n Fyw – Amlosgfa Bangor – ‘Username’ (life6185) – ‘Password’ (577879).


1st May 2022, of Skipton formerly of Amlwch, passed away peacefully after a long illness aged 38 years. Beloved daughter of Arfon and the late Rose. Loving sister of Angharad and her husband Andy. Devoted auntie of Gwion and Elsie. Fond niece to her aunties and uncles. Joy will be sadly missed by her family and wide circle of friends. Public service and committal at Bangor Crematorium on Saturday 14th May 2022 at 11.30am. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Joy towards Macmillan Cancer Support and Bryn Gaseg Therapeutic Horsemanship Centre (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port, branch of R & J Hughes and Son Ltd. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497. The service will be live streamed via video link on our website - www.rjhughesandson.co.uk - Live Stream – Bangor Crematorium - Username (life6185) - Password (577879).


THOMAS, GLENYS ELEANOR
24 Ebrill 2022

24ain o Ebrill 2022. Yn dawel yn nghwmni ei theulu yn ei chartref 37 Hafan Cefni, Llangefni, gynt o Rhosyr, Ponc y Fron, Llangefni, yn 94 mlwydd oed. Priod y diweddar Jack, mam cariadus Keith a Kevin, mam yng nghyfraith, nain, hen nain a chwaer annwyl. Mi fydd yn golled i’w theulu a’i ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Cyngar Sant, Llangefni, Dydd Mawrth 3ydd o Fai 2022 am 10.30y bore ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Eglwys Tregaian. Blodau teulu agos yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Tŷ Gobaith (sieciau i gyd yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu ewch ar ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


24th April 2022. Passed away peacefully in the presence of her family at her home in 37 Hafan Cefni, Llangefni, formerly of Rhosyr, Ponc y Fron, Llangefni, aged of 94 years. Beloved wife of the late Jack, loving mother of Keith and Kevin, dear mother-in-law, grandmother, great grandmother, and sister. Glenys will be sadly missed by her family and friends. A public service will be held at St. Cyngar Church, Llangefni on Tuesday 3rd of May 2022 at 10.30am followed by internment at Tregaian Church cemetery. Close family flowers only, but donations will be gratefully accepted towards Tŷ Gobaith (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


EVANS, ROBERT WILLIAM THOMAS (BOB)
24 Ebrill 2022

Of Tyn Rhos Estate, Penysarn, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 80 years. Beloved husband of Stella. Loving father of Andrew and the late Philip. Father-in-law of Nicky and Sarah. Proud grandfather of Aaron, Abbie, Jacob, Becky, Emily, Chris, Paige and Ryan. Great grandfather of Mason, Casey, Theo and Eli. Bob will be sadly missed by his family and friends. A public service and committal will be held at Bangor Crematorium on Friday, May 27th 2022 at 1.30pm. Family flowers only, but donations will be gratefully accepted in memory of Bob towards the Alzheimer’s Society (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port branch of R & J Hughes and Son Ltd. Tel: 01407 830 461 / 01248 723 497. The service will be live streamed via video link on our website – www.rjhughesandson.co.uk - Live Stream – Bangor Crematorium - Username (hesu3427) - Password (001816).


BELANGER, FLORENCE IVY
19 Ebrill 2022

Of Glorian Estate, Amlwch, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 70 years. Beloved wife of Gerry. Loving mother of Paul and mother-in-law of Katie. Proud grandmother of Kaycie, Dillan, Kaiden and Keegan. Dear sister of the late Alma and Linda. Flo will be sadly missed by her family and friends. A public service and committal will be held at Bangor Crematorium on Tuesday, May 3rd 2022 at 3.30pm. Family flowers only, but donations will be gratefully accepted in memory of Flo towards Alaw Ward care of Awyr Lâs (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port branch of R & J Hughes and Son Ltd. Tel: 01407 830 461 / 01248 723 497.


ROBERTS, FERYWEN
15 Ebrill 2022

Ebrill 15fed 2022. Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, o Gwelfor, 21 Allt Ednyfed, Porth Amlwch, yn 95 mlwydd oed. Priod hoff a gofalus y diweddar Thomas Roberts. Mam annwyl a charedig George a’r ddiweddar Ellen. Angladd preifat yng Nghapel Britannia, Porth Amlwch, dydd Gwener 29ain o Ebrill 2022 ac i ddilyn yn gyhoeddus ym mynwent Amlwch am oddeutu 3 o’r gloch. Blodau y teulu yn unig. Ymholiadau drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, cangen o R & J Hughes and Son Ltd. Ffôn: 01407 830461 / 01248 723 497.


April 15th 2022. Passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor, of Gwelfor, 21 Ednyfed Hill, Amlwch Port, aged 95 years. Beloved wife of the late Thomas Roberts. Dear and loving mother of George and the late Ellen. Private service at Britannia Chapel, Amlwch Port, on Friday 29th April 2022 followed by a public internment at Amlwch cemetery at approximately 3pm. Family flowers only. Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port, branch of R & J Hughes and Son Ltd. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.


REED, WILLIAM HENRY
11 Ebrill 2022

Passed away peacefully at his home in Maes Llydan, Benllech, aged 70 years. Beloved husband of Anne. Loving father of Sarah and Clare. Father-in-law of Rick. Proud grandfather of Lewis, Hari, Lily, Amelia, Thomas and Sophia. Dear brother of Avril and Grant. Bill will be sadly missed by his family and friends. Public service and committal at Bangor Crematorium on Wednesday 27th April 2022 at 1.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Bill towards North West Cancer Research (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.