Ysgrifau

GARNETT, WILLIAM JOHN (GWIL)
22 Tachwedd 2023

22ain o Dachwedd 2023, hunodd yn dawel yn ei gartref yn Llannerch-y-medd yn 84 mlwydd oed.

Annwyl ŵr Sue. Tad cariadus Ingrid a llys dad i Carmen, Jeremy a Julian. Tad yng nghyfraith hoffus. ‘Taid Garnett’ balch i’w holl wyrion a wyresau a gor-wyrion a gor-wyresau. Annwyl frawd May. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i ffrindiau.

Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor ar ddydd Iau 30ain o Dachwedd 2023 am 2.30 o’r gloch. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Gwil tuag at ‘The Cinnamon Trust’ - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr Gwyn Williams, Wenllys, Llannerch-y-medd. Ffôn: 07785 988589.


22nd November 2023, passed away suddenly at his home in Llannerch-y-medd, aged 84 years.

Beloved husband of Sue. Loving father of Ingrid and stepfather of Carmen, Jeremy and Julian, Fond father-in-law. Proud ‘Daid Garnett’ to all his grandchildren and great grandchildren Dear brother of May. Gwil will be sadly missed by his family and friends.

Public service and committal at Bangor Crematorium on Thursday 30th November 2023 at 2.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Gwil towards The Cinnamon Trust - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral director Gwyn Williams, Wenllys, Llannerch-y-medd. Tel: 07785 988589.


HOWES, CRAIG
22 Tachwedd 2023

22ain o Dachwedd 2023, hunodd yn dawel yn ei gartref, yn Llanddeusant yn 52 mlwydd oed.

Annwyl ŵr Sharon. Tad cariadus i Adam, Daniel, Sara, Darren, Gavin, Nicky a Rhys. Taid balch i Melissa, Osian, Hari a Riley. Brawd hoff i Alun. Mab annwyl i Bryn a Carole a mab yng nghyfraith i Gareth ag Ann. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i ffrindiau.

Gwasanaeth preifat yn ôl ei ddymuniad. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar pe dymunir i Ward Alaw yng ngofal Awyr Lâs - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law’r ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, yng ngofal R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01407 830461 / 01248 723 497.


22nd November 2023, passed away peacefully at his home, in Llanddeusant, aged 52 years.

Beloved husband of Sharon. Loving father of Adam, Daniel, Sara, Darren, Gavin, Nicky and Rhys. Proud Taid of Melissa, Osian, Hari and Riley. Dear brother of Alun. Caring son of Bryn and Carole and son in law of Gareth and Ann. Craig will be sadly missed by his family and friends.

Strictly private funeral as per Craig’s wishes. Donations will be gratefully received towards Alaw Ward c/o Awyr Lâs - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port c/o R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.


FAULKNER, MARI CADWALADR (MARI CAFNAN)
21 Tachwedd 2023

21 Tachwedd 2023, hunodd yn dawel yn ei chartref, yng Nghemlyn yn 48 mlwydd oed.

Ffrind gorau a gwraig Leigh. Merch annwyl John a Margaret. Chwaer berffaith i Emma a Sian. Modryb orau erioed i Llio, Cai, Lois, Casi, Daniel a Phoebe. Chwaer yng nghyfraith hôff i Dafydd a Jimmy. Merch yng nghyfraith i Stewart a’r diweddar Clare. Gadewir bwlch yn ein bywydau, a phawb a’i hadnabu.

Gwasanaeth preifat i’r teulu, yn ôl ei dymuniad. Blodau teulu yn unig. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar i Ward Alaw yng ngofal Awyr Lâs - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law’r ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, yng ngofal R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01407 830461 / 01248 723 497.


21 November 2023. Died peacefully at her home, in Cemlyn, aged 48 years.

Wife and best friend to Leigh. Dear daughter to John and Margaret. Perfect sister to Emma and Sian. Best ever aunty to Llio, Cai, Lois, Casi, Daniel a Phoebe. Sister-in-law to Dafydd and Jimmy. Beloved daughter-in-law to Stewart and the late Clare. She leaves an irreplaceable gap in our lives, and all who know her.

Private funeral for close family only as per Mari’s wishes. Family flowers. Donations greatly appreciated towards Alaw Ward c/o Awyr Lâs - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port c/o R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.


WILLIAMS, PATRICIA AMY
20 Tachwedd 2023

Passed away at her home in Amlwch, aged 70 years. Beloved wife of the late George. Loving mother of Gareth and mother-in-law of Pam. Proud Nanna (Ceebee) to Jack and Olivia. Dear sister to Paul, Aline, Gina, Andrew and the late Margaret. Dear sister-in-law to Ernest.

Public service at Burwen Chapel on Wednesday 6th December 2023 at 11:00am followed by Interment at Amlwch Cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Amy towards Macmillan please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port c/o R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.


DORRICOTT, JEAN
16 Tachwedd 2023

Formerly of 60 Craig y Don, Amlwch, passed away peacefully at Springholme Pentraeth, aged 92 years.

Beloved wife of the late Ron. Cherished mother and mother-in law of Wendy & Pete, Paul & Alex, Carole & Albert, Ruth & Dave, Derek & Jackie. Very proud Nainy of Phillip, Lucy, Kimberley, Katie, Alex, Adam, Robyn, Cassandra, Elliot and her great grandchildren Cian, Harry, Jenson, Isla, Elsa, Santi and Ella. Fond sister of the late Eira, Derek and Norman, Sister-in-law of Sheila. Jean will be deeply missed by her family and friends.

Public service at St. Eleth Church, Amlwch on Monday 27th November 2023 at 12pm followed by interment at Amlwch cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Jean towards the British Heart Foundation - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port branch of R & J Hughes and Son Ltd. Tel: 01407 830 461 / 01248 723 497.


JONES, IDRIS GLYN
16 Tachwedd 2023

16eg o Dachwedd 2023, hunodd yn dawel yn ei gartref yn Llangefni, yn 83 mlwydd oed.

Priod annwyl Morwenna. Tad cariadus Kenneth ac Alec. Tad yng nghyfraith hoffus Buddug a Nikki. Taid balch Michael, David, Dwayne, Rebecca, Lucy ag Alys a hen daid Emma, Elsi, Llinos ag Edi. Mi fydd yn golled i’w deulu a’i ffrindiau.

Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Isgraig, Llangefni ar ddydd Mawrth 28ain o Dachwedd 2023 am 11 o’r gloch ac yna i ddilyn ym mynwent Isgraig. Blodau teulol yn unig ond derbynnir rhoddion er cof am Idris tuag at Eglwys Efengylaidd Ebenezer a Ward Alaw yng ngofal Awyr Lâs - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


16th November 2023, passed away peacefully at his home in Llangefni, aged 83 years.

Beloved husband of Morwenna. Loving father of Kenneth and Alec. Fond father-in-law of Buddug and Nikki. Proud grandfather of Michael, David, Dwayne, Rebecca, Lucy and Alys and great grandfather of Emma, Elsi, Llinos and Edi. Idris will be deeply missed by his family and friends.

Public service at Isgraig Chapel, Llangefni on Tuesday 28th November 2023 at 11am followed by interment at Isgraig cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Idris towards Ebenezer Evangelical Church and Alaw Ward c/o Awyr Lâs - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


WILLIAMS, TONY (EDWARD ANTHONY)
15 Tachwedd 2023

15fed Tachwedd 2023. Yn sydyn yn ei gartref yn Llangaffo, Ynys Môn yn 58 mlwydd oed ac yn enedigol o Malltraeth, Bodorgan.

Tad balch ac ymroddgar Marcus. Mab annwyl Lillian a’r diweddar Bob (Bryn Hyfryd); brawd hoffus Wendy, Robert, Phillip a Hilary. Yncl a chefnder hwyliog a ffrind triw i lawer. Gwelir ei golli gan ei deulu a ffrindiau oll.

Angladd cyhoeddus yn Eglwys Trefdraeth, Bodorgan dydd Gwener 1af Rhagfyr 2023 am 1 o’r gloch. Rhoddir i orffwys ym Mynwent Capel Bethel, Bodorgan. Derbynnir blodau neu rhoddion os dymunir tuag at RSCPA - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


15th November 2023. Suddenly at his home in Llangaffo, Anglesey, aged 58 years, formerly of Malltraeth, Bodorgan.

Proud and devoted father of Marcus. Dear son of Lillian and the late Bob (Bryn Hyfryd); cherished brother of Wendy, Robert, Phillip and Hilary. He will be sadly missed and lovingly remembered.

Public service at Trefdraeth church, Bodorgan, Friday 1st December 2023 at 1 o’clock followed by interment at Bethel Chapel, Bodorgan. Flowers accepted and donations if desired towards RSPCA - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


HUMPHREYS, ELIZABETH CARYS
12 Tachwedd 2023

12fed o Dachwedd 2023, hunodd yn dawel yn ei chartref, Bodlondeb, Bangor, yn 92 mlwydd oed.

Priod annwyl y diweddar Gwilym. Mam gariadus Nia a’r diweddar Gareth. Hoff chwaer y ddiweddar Joan, Ceinwen ag Iris. Modryb annwyl i Nans, Ruth, Helen, Roger, Linda, Elizabeth, Gwen, Hywel, Sian, Rhiain, Emyr Afan, Sioned, Bethan, Aled, Elen, Dafydd, Jonathan, Edward a’r diweddar Eryl, David ac Alun.

Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor, Dydd Llun 4ydd o Ragfyr 2023 am 11 y bore. Blodau gan y teulu yn unig. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar, pe dymunir tuag at Marie Curie, Tearfund a’r Salvation Army - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


JONES, ENID
08 Tachwedd 2023

Rhodfa’r Garth, Gaerwen yn 90 oed. Gynt o Botwnnog (Llyn) a Llangristiolus.

Gwraig gofalgar i Elwyn [tîm o’r gorau]. Mam ddiwyd i Delwyn ac Eifion a mam yng nghyfraith Sarah a Noa. Nain annwyl i Thomas, Angharad, Dafydd a Catrin Elen. Chwaer i Salsie ac i’r ddiweddar Linor, Megan a Donald. Cyfneither a modryb hoffus. Yn lwcus fod wedi cael cwmni ffrindiau da dros fywyd hir.

Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Gaerwen ar ddydd Mercher, 29ain o Dachwedd 2023 am 10.45 y bore ac yna yn Amlosgfa Bangor am 12 o’r gloch. Blodau’r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion tuag at Cancer Research UK - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


DAVIES, MAIR
08 Tachwedd 2023

8fed o Dachwedd 2023, o Llangefni, hunodd yn dawel yn Fairways Newydd, Llanfairpwll yn 90 mlwydd oed.

Priod annwyl y diweddar Rol. Mam gariadus y diweddar Aled. Nain balch Osian a Steffan. Hoff chwaer Nan, Lynne a Meic. Mi fydd yn golled enfawr i’w theulu a’i ffrindiau.

Yn ôl ei dymuniad, mi fydd gwasanaeth preifat yn cael ei gynnal i’r teulu yn unig. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Mair tuag at Hosbis Dewi Sant, Caergybi - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


8th November 2023, of Llangefni, passed away peacefully at Fairways Newydd, Llanfairpwll, aged 90 years.

Beloved wife of the late Rol. Loving mother of the late Aled. Proud grandmother of Osian and Steffan. Dear sister of Nan, Lynne and Meic. Mair will be sadly missed by her family and friends.

As per Mair’s wishes, a private service will be held for the family only. Donations will be gratefully accepted in memory of Mair towards St. David’s Hospice, Holyhead - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via the website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.