Tel: 01407 830461
Mobile: 07768 860959

Tel: 01248 723497
Mobile: 07768860961

Ysgrifau

HUGHES, GOMER MASON
18 Hydref 2021

18fed o Hydref 2021, o Maes Llydan, Benllech, hunodd yn sydyn ond yn dawel ym Mryn Seiont, Caernarfon, yn 89 mlwydd oed. Annwyl ŵr Catherine. Tad Geraint a Siôn. Taid Tomos. Llys dad Bethan, Caron a’r diweddar Richard. Llys daid a hen daid i’w holl wyrion a wyresau. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i ffrindiau. Angladd hollol breifat i’r teulu yn unig. Dim blodau na rhoddion yn ôl ei ddymuniad. Ymholiadau drwy law yr ymgymerwyr R & A Hughes a’i Fab, Capel Penuel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


18th October 2021, of Maes Llydan, Benllech, passed away suddenly but peacefully at Bryn Seiont, Caernarfon, aged 89 years. Beloved husband of Catherine. Father of Geraint and Siôn. Stepfather of Bethan, Caron and the late Richard. Step grandfather and great grandfather to all his grandchildren. Gomer will be sadly missed by his family and friends. Strictly private funeral for the family only. No flowers or donation as per his request. Enquiries care of the funeral directors R & A Hughes & Son, Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


EVANS, T ARWYN
13 Hydref 2021

Hydref 13eg 2021. Yn dawel yng Nghartref Plas Garnedd, Llanfair PG - gynt o Fangor. Gweddw Carys, Tad Gethyn, Owen a Nerys, Tad-yng-nghyfraith Nia a Martin. Tadcu Guto, Cadi a Sioned. Carwyd ganddynt i gyd. Angladd cyhoeddus ar ddydd Llun, y 25ain o Hydref, 14:30 yn Amlosgfa Bangor. Lluniaeth i ddilyn yn y Ganolfan Reolaeth, Ffordd y Coleg, Bangor LL57 2DG. Blodau teulu yn unig, diolch. Unrhyw gyfraniadau er cof at Ymchwil Cancr Pancreatic Barts; Bugeiliaid y Stryd, Bangor a Chymorth Cristnogol (sieciau yn daladwy i ‘R & A Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’ neu gallwch wneud rhodd drwy ein gwefan www.rahugheandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & A Hughes a’i Fab, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


October 13th 2021. Quietly in Plas Garnedd, Llanfair PG - formerly of Bangor. Widower of Carys, Father of Gethyn, Owen and Nerys, Father-in-law of Nia and Martin. Grandfather of Guto, Cadi and Sioned. Loved by them all. Public funeral on Monday, October the 25th, 14:30 at Bangor Crematorium. Refreshments to follow at The Management Center, College Road, Bangor LL57 2DG. Family flowers only, thank you. Any contributions in memoriam to Barts Pancreatic Cancer Research, Bangor Street Pastors and Christian Aid (cheques payable to ‘R & A Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation www.rahughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors R & A Hughes & Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


WILLIAMS, ENID PARRY
12 Hydref 2021

12fed o Hydref 2021, o Tai Betws, Cemaes, hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, yn 73 mlwydd oed. Priod annwyl Ken. Annwyl chwaer Margaret, Carys a’r diweddar Nesta. Modryb a hen fodryb hoffus i’w neiaint a nithoedd. Mi fydd yn golled enfawr i'w theulu a’i ffrindiau oll. Mi fydd gwasanaeth breifat yn cael ei gynnal yng Nghapel Britannia, Porth Amlwch, Dydd Mercher 20fed o Hydref 2021 ac i ddilyn gwasanaeth cyhoeddus ym mynwent Bodewryd am 11.45 o’r gloch. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Enid tuag y British Heart Foundation (sieciau yn daladwy i ‘John Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’ neu gallwch wneud rhodd drwy ein gwefan www.johnhughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk


12th October 2021, of Tai Betws, Cemaes, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor, aged 73 years. Beloved wife of Ken. Dear sister of Margaret, Carys and the late Nesta. Cherished aunt and great aunt to all of her nephews and nieces. Enid will be sadly missed by all of her family and friends.A private service will be held at Britannia Chapel, Amlwch Port on Wednesday 20th October 2021 followed by a public internment at Bodewryd cemetery at 11.45am. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Enid towards the British Heart Foundation (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation www.johnhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


MORELAND, GWENDOLEN
10 Hydref 2021

Passed away peacefully at her home in Llangefni, aged 89 years. Beloved wife of Don. Loving mother of Sian, Richard and Jenny. Proud grandmother of Peter, Jocelyn, Harriet, Ruth, Caroline, Tara, John and Katie and great grandmother of Rebekah, James, Archie, Alfie, Charles and Claire. Dear sister of Betty. Gwendolen will be sadly missed by her family and friends. Public committal at Bangor Crematorium on Monday 25th October 2021 at 11am followed by a Service of Thanksgiving at Ebenezer Evangelical Church, Bangor at 12pm. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Gwendolen towards Age Cymru (cheques payable to ‘R & A Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation www.rahughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors R & A Hughes & Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


DALE, JAMES FREDERICK (JIM)
04 Hydref 2021

Born in London but lived most of his life in and around Coventry and Middlewich, working in London, Coventry and Manchester. Died peacefully at home in Amlwch on the 4th of October 2021 aged 91 years. He will be remembered with much love by Betty, his wife of 70 years, and his daughter and son, Lel, Mark and their families. He will also be greatly missed by his wider family and friends. Public service and committal at Bangor Crematorium on Friday 22nd October 2021 at 2.30pm. The funeral gathering will be held at the Carreg Bran Hotel, Llanfairpwllgwyngyll from 3.15pm. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Jim towards the M.S. Society and the British Heart Foundation (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation www.johnhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. The service will be livestreamed via video link on our website - www.johnhughesandson.co.uk - Live Stream Obitus – Username (yoyi2711) - Password (027495).


WOODWARD, JOANNE
29 Medi 2021

Passed away peacefully after a short illness and in the presence of her family, at her home in Rhosybol, aged 42 years. Cherished daughter of Pauline and Eric. Loving sister of Zoe and stepsister of Matthew. Beloved partner of Ieuan. Dear aunt of James. Joanne will be deeply missed by her family and wide circle of friends. Public service and committal at Bangor Crematorium on Wednesday 13th October 2021 at 2.30pm. Family flowers only, but donations will be gratefully received in memory of Joanne towards the new Cancer Research Unit in Bangor (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation www.johnhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


MOYLE, BETI MAIR (BEM)
28 Medi 2021

Formally of Parc Clai Coediog, Pentraeth passed away peacefully on 28th September 2021 at Fairways Newydd Nursing Home, Llanfair P.G. aged 80 years. Beloved wife of the late David. Caring mother of Ann and Ruth and mother-in-law of Kevin and Matthew. Proud nain of Jessica, Megen, Tom and Luke. Dear sister of Gwen and cherished auntie of Andrew, Abigail and Emma. Beti will be sadly missed by her friends and former colleagues at Ysbyty Gwynedd, Bangor. Public service at St. Mary’s Church, Pentraeth on Tuesday October 12th 2021 at 10am followed by committal at Bangor Crematorium at 11am. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Beti towards Wales Air Ambulance (cheques payable to ‘R & A Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation www.rahughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors R & A Hughes & Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


PRITCHARD, OWEN JOHN (OWIE TY'N RHOS)
28 Medi 2021

O Craig y Don, Benllech, hunodd yn dawel yng nghwmni ei deulu yn Ysbyty Gwynedd yn 86 mlwydd oed. Priod cariadus Eva. Tad balch Eirwyn, Emyr, Einir, Eryl a Carol. Taid, hen daid a thad yng nghyfraith annwyl a ffrind i lawer. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Parc ar Ddydd Sadwrn 9fed o Hydref 2021 am 12.30 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Parc. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Owie tuag at gynnal mynwent y Parc (sieciau yn daladwy i ‘R & A Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & A Hughes a’i Fab, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


WADSWORTH, DOREEN
28 Medi 2021

Of Rhostrehwfa, formerly of Ripponden, peacefully in Ysbyty Gwynedd, aged 92 years. Beloved wife of the late John. Loving mother of Chris and Susan, dear mother-in-law of Kath and Gwil. Proud grandmother of Lucy, Katy, Howard and Mandy. Treasured great grandmother and great great grandmother. Doreen will be sadly missed by her family and friends. Public service and committal at Bangor Crematorium on Monday 11th of October 2021 at 11am. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Doreen towards Wales Air Ambulance and Alzheimer’s Society (cheques payable to ‘R & A Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation www.rahughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors R & A Hughes & Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


HUGHES, IVOR
26 Medi 2021

26ain o Fedi 2021, o Bro Ednyfed, Llangefni, hunodd yn sydyn ym Mryn Seiont Newydd, Caernarfon, yn 97 mlwydd oed. Tad cariadus John. Taid balch Sion, Gareth, Gethin, Ted, Jac, Ben, Sam, Gerallt, Carys ag Arwel. Hen daid hoffus Ella, Taio, Cai, Osian, Sara a Lucas. Mi fydd yn golled enfawr i'w deulu a’i ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Cyngar Sant, Llangefni, Dydd Gwener, Hydref 1af 2021 am 2 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Llanfihangel-Tre’r-Beirdd. Blodau y teulu yn unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Ivor tuag at Dementia UK (sieciau yn daladwy i ‘John Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’ neu gallwch gwneud rhodd drwy ein gwefan www.johnhughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461.


26th September 2021, of Bro Ednyfed, Llangefni, passed away suddenly in Bryn Seiont Newydd, Caernarfon, aged 97 years. Loving father of John. Proud grandfather of Sion, Gareth, Gethin, Ted, Jac, Ben, Sam, Gerallt, Carys and Arwel. Cherished great grandfather of Ella, Taio, Cai, Osian, Sara and Lucas. Ivor will be sadly missed by all of his family and friends. Public service at St. Cyngar’s Church, Llangefni on Friday October 1st 2021 at 2pm followed by internment at Llanfihangel-Tre’r-Beirdd cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Ivor towards Dementia UK (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation www.johnhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461.