Ysgrifau

HUGHES, GWYN
15 Mehefin 2024

15fed o Fehefin 2024, o Llanfairpwll, gynt o Pengarnedd, Amlwch, hunodd yn dawel yn Ceris Newydd, Bangor, yn 94 mlwydd oed.

Priod annwyl Alwena. Tad cariadus Sion, Rhys, Gethyn a Lowri. Taid balch Elin, Emyr, Sophie, Cariad, Steffan, Iestyn ac Eban. Mi fydd yn golled i’w deulu a’i ffrindiau.

Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor ar ddydd Gwener 5ed o Orffennaf 2024 am 3.30 o’r gloch. Blodau’r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Gwyn tuag at Ward Glyder, Ysbyty Gwynedd yng ngofal Awyr Lâs - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law’r ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, drwy law R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01407 830461 / 01248 723 497.15th June 2024, of Llanfairpwll, formerly of Pengarnedd, Amlwch, passed away peacefully at Ceris Newydd, Bangor aged 94 years.

Beloved husband of Alwena. Loving father of Sion, Rhys, Gethyn and Lowri. Proud grandfather of Elin, Emyr, Sophie, Cariad, Steffan, Iestyn and Eban. Gwyn will be deeply missed by his family and friends.

Public service and committal at Bangor Crematorium on Friday 5th July 2024 at 3.30pm. Family flowers only, but donations will be gratefully accepted in memory of Gwyn towards Glyder Ward, Ysbyty Gwynedd care of Awyr Lâs - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website – www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port c/o R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.


GRAHAM, SANDRA JEANNE (SANDY)
15 Mehefin 2024

Of Amlwch Port, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 77 years.

Loving mother of Kaz, Andy, Dave and Steve. Mother-in-law of Sue, Neil, Marie and Michelle. Proud grandmother of Dionne, Sam, Chris, Natalie, Corey, Lauren, Jordan, Luke, Jasper, Chelsea, Svala and Thorkil. Great grandmother of Keysha, Jenson, Mia, Liara, Alyssa, Sully, Charlie, Ivy, Oscar, Lincoln and Holden. Dear sister of Peter and Anne. Sandy will be sadly missed by her family and wide circle of friends.

Public service and committal at Bangor Crematorium on Friday 4th July 2024 at 1.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Sandy towards the Wales Air Ambulance and ICU, Ysbyty Gwynedd care of Awyr Lâs - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port branch of R & J Hughes and Son Ltd. Tel: 01407 830 461 / 01248 723 497.


WILLIAMS, ANNIE MARY (ANNE)
02 Mehefin 2024

2il o Fehefin 2024, o Brynteg, hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor yn 83 mlwydd oed.

Chwaer gariadus David. Chwaer yng nghyfraith annwyl Sandra. Modryb hoffus Anne a’i gŵr Chris; Glyn a’i wraig Cara a hen fodryb Nash, Maisie a Lennox. Cyfneither cariadus Diana, Brynard a Marina. Bydd yn golled enfawr i’w theulu a’i ffrindiau.

Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Moreia, Llangefni ar ddydd Iau 20fed o Fehefin 2024 am 11 o’r gloch. Rhoddir i orffwys ym mynwent Isgraig, Llangefni. Derbynnir blodau er cof am Anne a rhoddion yn ddiolchgar tuag at Cymdeithas Alzheimer’s - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law’r ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


2nd June 2024, of Brynteg, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor aged 83 years.

Beloved sister of David. Dear sister-in-law of Sandra. Fond auntie of Anne and her husband Chris; Glyn and his wife Cara and great auntie to Nash, Maisie and Lennox. Loving cousin of Diana, Brynard and Marina. Anne will be deeply missed by her family and friends.

Public service at Moreia Chapel, Llangefni on Thursday 20th June 2024 at 11am followed by interment at Isgraig cemetery, Llangefni. Flowers are welcome in memory of Anne and donations gratefully received towards Alzheimer’s Society - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


HOLER, DOROTHY
02 Mehefin 2024

Passed away peacefully at Springholme, Red Wharf Bay, aged 83 years.

Beloved wife of the late Barrie. Loving mother of Sharon and Wendy. Dear mother-in-law of Steven and Eddie. Proud grandmother of Simon, Lee and Austen. Great grandmother of Bradley, Myah and Theo. Dear sister of Ernie. Very close friend of Freda. Dorothy will be greatly missed by her family and friends.

Public service at Britannia Chapel of Rest, Amlwch Port on Wednesday 19th June 2024 at 2.30pm followed by a private committal. Family flowers only, donations in lieu of flowers towards the British Heart Foundation - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port c/o R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.


JONES, CHRISTOPHER
01 Mehefin 2024

Bu farw’n sydyn ar yr 2il o Fehefin 2024 yn ei gartref yn Maes Merddyn, Gaerwen, yn 52 mlwydd oed.

Annwyl fab John a Val. Brawd cariadus Angela. Ewythr hoffus Linda a’r diweddar Liz ag Adrian. Bydd colled enfawr ar ôl.

Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Sant Beuno, Trefdraeth ar ddydd Llun 17eg o Fehefin 2024 am 11 o’r gloch. Rhoddir i orffwys ym mynwent Trefdraeth efo’i nain. Blodau’r teulu yn unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Christopher tuag at Ambiwlans Awyr Cymru a’r Uned Derbyniadau, Ysbyty Gwynedd - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law’r ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


MURPHY, ISABELLA
31 Mai 2024

Passed away peacefully at Springholme, Red Wharf Bay, aged 89 years.

Beloved wife of the late Tommy. Loving mother of Thomas, Robert and Elizabeth. Proud grandmother of Niamh, Rachel, Ciarán, Seán, Kevin, Colm and Hugh. Great grandmother of Rosie, Zach, Theo and Calum. Dear sister of Lily. Bella will be deeply missed by her extended family and friends.

Public service at the Church of Our Lady of Lourdes, Benllech on Friday 14th June 2024 at 10.30am followed by a private committal. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Bella towards The Samaritans, Bangor - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


MOUNFIELD, ELIZABETH MARGARET JEAN VIRINA
28 Mai 2024

28ain Mai 2024, o Llanfechell, hunodd yn dawel yn Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi yn 89 mlwydd oed.

Mam gariadus Patricia. Nain falch Kirsty a’i gŵr Kevin, a Charlotte. Hen nain hoffus Lily ag Alfie. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i ffrindiau.

Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Santes Fair, Llanfairynghornwy ar ddydd Gwener 14eg o Fehefin 2024 am 12 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent yr Eglwys. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi ag Ambiwlans Awyr Cymru - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, yng ngofal R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Ffôn: 01407 830461 / 01248 723 497.


28th May 2024, of Llanfechell, passed away peacefully at Ysbyty Penrhos Stanley, Holyhead, aged 89 years.

Loving mother of Patricia. Proud grandmother of Kirsty and her husband Kevin, and Charlotte. Fond great grandmother of Lily and Alfie. Virina will be greatly missed by her family and friends.

Public service at St Mary’s Church, Llanfairynghornwy on Friday 14th June 2024 at 12pm followed by interment at the Church cemetery. Family flowers only, donations in lieu of flowers towards Penrhos Stanley Hospital and the Wales Air Ambulance - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port c/o R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.


TULLY, EILEEN
27 Mai 2024

Of Cemaes, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor, aged 82 years.

Beloved wife of Jack. Loving mother of Karen, Mark and Matthew. Eileen will be greatly missed by her family and friends.

Public service and committal at Bangor Crematorium on Wednesday 19th June 2024 at 12pm. Family flowers only, donations in lieu of flowers towards St. David’s Hospice, Holyhead - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port c/o R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.


ROBERTS, RICHARD REES
22 Mai 2024

22ain Mai 2024, o Craig y Don, Amlwch, hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, yn 75 mlwydd oed.

Cydymaith Anne. Tad cariadus Simon, Rhys a Llinos. Tad yng nghyfraith hoffus Bethan, Nicky a Paul. Taid balch Olivia, Ela a Hari. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i ffrindiau.

Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Penuel, Llangefni ar ddydd Gwener 7fed o Fehefin 2024 am 12 o’r gloch. Rhoddir i orffwys ym mynwent Eglwys Sant Caffo, Llangaffo. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Ward Alaw yng ngofal Awyr Lâs - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, yng ngofal R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Ffôn: 01407 830461 / 01248 723 497.


22nd May 2024, of Craig y Don, Amlwch, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor aged 75 years.

Companion of Anne. Loving father of Simon, Rhys and Llinos. Fond father-in-law of Bethan, Nicky and Paul. Proud grandad / taid to Olivia, Ela and Hari. Richard will be greatly missed by his family and friends.

Public service at Penuel Chapel, Llangefni on Friday 7th June 2024 at 12pm followed by interment at St Caffo’s Church cemetery, Llangaffo. Family flowers only, donations in lieu of flowers towards Alaw Ward c/o Awyr Lâs - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port c/o R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.


JONES, MARGARET JANE
21 Mai 2024

21ain o Fai 2024, o Glan Conwy, hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd yn 85 mlwydd oed.

Priod annwyl Cliff. Mam gariadus Carol, Carys, Bryn a’i bartner Pat. Nain falch Katie a’i phartner Dan, Bethan a’i phartner Rob. Hen nain hoffus Noah, Eleanor a Penelope. Annwyl chwaer y diweddar Joyce, Meirwen a Gwynfor. Mi fydd yn golled enfawr i’w theulu a’i ffrindiau.

Angladd hollol breifat i’r teulu. Dim blodau na rhoddion yn ol ei dymuniad. Ymholiadau drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, cangen o R & J Hughes and Son Ltd. Ffôn: 01407 830 461 / 01248 723 497.


21st May 2024, of Glan Conwy, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 85 years.

Beloved wife of Cliff. Loving mother of Carol, Carys, Bryn and his partner Pat. Proud grandmother of Katie and her partner Dan, Bethan and her partner Rob. Dear sister of the late Joyce, Meirwen and Gwynfor. Margaret will be deeply missed by her family and friends.

Private funeral for the family only. No flowers or donations as per Margaret's request. Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port branch of R & J Hughes and Son Ltd. Tel: 01407 830 461 / 01248 723 497.