Tel/Fax: 01407 830461

Mobile: 07768 860961

Ysgrifau

Jones, Mary (Mary Swnt)
02 Tachwedd 2018

Passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor on November 2nd 2018 aged 93 years.

Dearly beloved wife of the late Harold Jones. Devoted mother and mother-in-law to Yvonne and Derrick, Janice and Peter, Linda and Alan, Paul and Caroline. Much loved grandmother of Andrew, Rachel, Dawn, Ian and Zoe and proud great-grandmother to Ryan, Jessica, Lydia, Orin and Katie, She will always be with us and in our thoughts.

A service to celebrate her life will be held at St. Michael’s Church, Penrhoslligwy, Anglesey on Wednesday 14th November 2018 at 1pm. Family flowers only but donations in lieu if desired may be given to Moelfre Lifeboat.


Howarth, Freda Olive
29 Hydref 2018

Passed away peacefully in the presence of her family at her home, aged 98 years.

Loving mother of Rodney and Margaret. Mother in law of Sally and Martin. Dear granny and great granny to all of her grandchildren and great grandchildren. Partner in crime to Charlie, the dog. Freda will be sadly missed by all of her family and friends.

Public service and committal at Bangor Crematorium, Tuesday November 13th 2018 at 1:30pm. Family flowers only but donations kindly accepted in memory of Freda towards Hafan Daycare Centre, Bryngwran and Marie Curie.


Lewis, Robert John
24 Hydref 2018

Hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, o Tyn y Ffordd, Carreglefn yn 84 mlwydd oed.

Gŵr cariadus i’r diweddar Mai. Tad annwyl i Dei ag Arfon a tad yng nghyfraith i Tracey a Tracey bach. Taid hoffus i Jonathan, Casey, Callum, Corey, Ffion, Lily ag Alfie. Mi fydd yn golled mawr i’w deulu a’i ffrindiau.

Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Bethesda, Cemaes, Dydd Sadwrn Tachwedd 3ydd 2018 am 1:30 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Carreglefn. Derbynnir blodau neu rhoddion yn garedig tuag at Hosbis yn y Cartref


Carleton, James (Jim)
21 Hydref 2018

From The Links, Amlwch, passed away peacefully at Penrhos Stanley Hospital, Holyhead, aged 86 years.

Beloved husband of Vera. Loving father of Neil and father in law of Kate. Dear grandad of Sophia, Josh, Ben, Toby and Luke. Brother of Eileen, Brenda, Geoff and the late Jonny, Barbara and Dennis. Jim will be sadly missed by all of his family and friends.

Public service at St Eleth Church, Amlwch, Friday November 2nd 2018 at 12:30pm followed by committal at Bangor Crematorium at 2:15pm. No flowers by request but donations kindly accepted in memory of Jim towards Hospice at Home and The Gurkha Welfare Trust.


Jones, Kenneth Bret
18 Hydref 2018

From Bryn Marl Nursing Home, Llandudno, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor, aged 59 years.

Loving brother of Peter and Howard. Dear brother in law of Gill. Special uncle of Kezia. Bret will be sadly missed by all of his family and friends.

Public service and committal at Bangor Crematorium Thursday November 1st 2018 at 1:30pm. No flowers by request but donations kindly accepted in memory of Bret towards Mencap Môn.


Hughes, Margaret Edith (Craigwen / Manchester House)
06 Hydref 2018

Hunodd yn dawel yn Ysbyty Ealing, Llundain yn 87 mlwydd oed.

Gwraig, mam a naini gariadus. Mi fydd yn golled mawr i’w theulu a’i ffrindiau.

Mi fydd gwasanaeth yn cael ei gynnal yn Llundain ar yr 18eg o Hydref 2018. Cynhelir gwasanaeth goffa yng Nhapel Bethesda (Capel Mawr), Amlwch, Dydd Sadwrn 3ydd o Dachwedd 2018 am 11 y bore ac i ddilyn gwasanaeth preifat ym mynwent Amlwch. Dim blodau yn ôl ei dymuniad ond derbynnir rhoddion yn garedig er côf am Margaret tuag at RNLI Moelfre.


Roberts, Alwena
06 Hydref 2018

Hunodd yn sydyn yn ei chartref yn Amlwch, yn 79 mlwydd oed.

Priod y diweddar Wyn Roberts, Corwas, Amlwch. Mam ddi-flino Arwel, Eleri, Owen, Gwenno a Medi. Mam yng nghyfraith Ann, Damian a’r diweddar Gwyn. Nain falch Rhys, Llinos, Osian, Fiona, Endaf, Anna, Siôn, Hanna, Gruffydd a Tomos. Hen nain garedig Owain, Deio, Cadi, Elis, Arthur, Nel, Maria, Cleo a Ceris. Mi fydd yn golled enfawr i’w holl theulu a’i chylch eang o ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Bethesda (Capel Mawr), Amlwch, Dydd Mercher 17eg o Hydref 2018 am 1 o’r gloch ac i ddilyn yn breifat ym mynwent Llaneilian. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er côf am Alwena tuag at Meddygfa Amlwch.


Cadman, Michael John
03 Hydref 2018

From Craig Ddu, Amlwch, suddenly at Glan Clwyd Hospital, aged 67 years.
Beloved husband of Agnes. Loving father of Andrew and Rhian. Faithful brother of Stephen. Mike will be sadly missed by all of his family and wide circle of friends.
Public service at Bethesda Chapel, Cemaes Bay, Monday, 15th October 2018 at 12:30pm followed by interment at Y Rhyd cemetery. No flowers by request but donations kindly accepted in memory of Mike towards RNLI, Moelfre.


Steel, Stanley (Stan)
27 Medi 2018

Peacefully after a battle with cancer and with family around him at home in Amlwch, aged 74 years.

Beloved husband of Denise, much loved father of Mark and Darren, loving Grampy of Imogen and Kate, dear brother of Dorothy and the late Constance.

Public service at Our Lady Star of the Sea Catholic Church, Amlwch, Friday 5th October 2018 at 2pm followed by committal at Bangor Crematorium at 3:45pm. No flowers by request but donations kindly accepted in memory of Stan towards the new Hospice in Holyhead and Alaw Ward, Ysbyty Gwynedd.


Hughes, Beryl
18 Medi 2018

Hunodd yn dawel yng nghwmni ei theulu yn Springholme, Pentraeth, gynt o Angorfa, Bethesda Street, Amlwch yn 93 mlwydd oed.

Gwraig annwyl y diweddar Victor. Mam gariadus Myfanwy a’r diweddar Buddug. Mam yng nghyfraith Ken a David. Nain a hen nain i’w holl wyrion a wyresau a gor-wyrion a gor-wyresau. Modryb hoff i lawer. Mi fydd yn golled mawr i’w theulu a’i chylch eang o ffrindiau.

Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Bethesda (Capel Mawr), Amlwch, Dydd Sadwrn Medi 22ain 2018 am 11 o’r gloch ac yna i ddilyn rhoddir i orffwys ym mynwent Amlwch. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn garedig er côf am Beryl tuag at Ymchwil Cancr Cymru.