Tel/Fax: 01407 830461

Mobile: 07768 860959

Ysgrifau

JONES, WYNN
13 Medi 2020

Of Maes Llwyn, Amlwch, passed away peacefully in Ysbyty Gwynedd, Bangor, aged 91 years. Beloved husband of the late Sylvia. Loving father of Bryn and Edwin and mother in law of Grazia. Proud taid of Gilberto and Filippo. Wynn will be sorely missed by all of his family and friends. Private service and committal for the family only at Bangor Crematorium, Friday September 25th 2020 at 1.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Wynn towards Macmillan Nurses. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


WILLIAMS, GWYNFOR (GWYN)
05 Medi 2020

Medi 5ed 2020, hunodd yn dawel yng nghwmni ei deulu yn ei gartref 10 Lon Ffrydlas, Bethesda yn 85 mlwydd oed. Gŵr cariadus Carol. Annwyl ‘dad’ Barry, Ally a Karen. Taid balch Josh, Jake, Cai a Cian. Brawd Eirlys, Elfed, Ceinwen, Emlyn, Elinor a’r diweddar Blodwen, Griff a Gareth. Ewythr hoffus i’w holl nithoedd a neiaint. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i ffrindiau oll. Gwasanaeth preifat i’r teulu yn unig yn Amlosgfa Bangor, Dydd Mawrth Medi 15eg 2020 am 1.30 o’r gloch. Dim blodau yn ôl ei ddymuniad ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Gwyn tuag at GIG Cymru drwy law Awyr Lâs. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk


September 5th 2020, passed away peacefully in the presence of his family at his home 10 Ffrydlas Road, Bethesda, aged 85 years. Loving husband of Carol. Dear ‘dad’ of Barry, Ally and Karen. Proud taid of Josh, Jake, Cai and Cian. Brother of Eirlys, Elfed, Ceinwen, Emlyn, Elinor and the late Blodwen, Griff and Gareth. Dear uncle to all of his nieces and nephews. Gwyn will be sorely missed by all of his family and friends. Private service and committal for the family only at Bangor Crematorium, Tuesday September 15th 2020 at 1.30pm. No flowers as per Gwyn’s request but donations will be kindly accepted in memory of Gwyn towards NHS Wales c/o Awyr Lâs. Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


WELCH, ALAN (KING)
19 Awst 2020

Of Bryngwynt, Amlwch, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor, aged 63 years. Beloved dad, brother, uncle and partner. Alan will be sadly missed by all of his family and friends. Private service and interment for the family only at Amlwch cemetery, Friday 28th August 2020 at 2:30pm. No flowers by request but donations will be gratefully received in memory of Alan towards Cancer Research UK. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


Jones, Olwen
13 Awst 2020

13eg o Awst 2020, yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, o Craig Ddu, Amlwch yn 81 mlwydd oed. Gwraig annwyl Gareth. Mam gariadus ac annwyl Nia a Dylan. Mam yng nghyfraith Danielle. Nain hoff Danielle a Jacob a hen nain Olivia. Chwaer yng nghyfraith Megan, Ceridwen a Meirion. Gwasanaeth preifat i'r teulu yn unig ym mynwent Amlwch, Dydd Sadwrn, Awst 22ain 2020 am 11 o’r gloch. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn garedig er cof am Olwen tuag at Ambiwlans Awyr Cymru. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk

Jones, Olwen,

13th August 2020, peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor, of Craig Ddu, Amlwch aged 81 years. Beloved wife of Gareth. Loving and dear mother of Nia and Dylan. Mother in law of Danielle. Fond grandmother of Danielle and Jacob and great grandmother of Olivia. Sister in law of Megan, Ceridwen and Meirion. Private service and interment for the family only at Amlwch cemetery, Saturday 22nd August 2020 at 11am. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Olwen towards Wales Air Ambulance. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


ROBERTS, THOMAS ARWEL
07 Awst 2020

7fed o Awst 2020, yn dawel yng Nghartref Glan Rhos, Brynsiencyn, gynt o Corwas, Amlwch a 8 Rue Judge, Paris, yn 62 mlwydd oed. Mab annwyl y diweddar Wyn ac Alwena Roberts. Brawd addfwyn a charedig Eleri, Owen, Gwenno a Medi. Ewythr a ffrind tryw i’w holl neiaint a nithoedd. Bydd colled enfawr i’w holl deulu a’i ffrindiau. Gwasanaeth preifat i’r teulu yn unig yn Amlosgfa Bangor, Dydd Mercher, Awst 19eg 2020 am 3 o’r gloch. Dim blodau na rhoddion yn ôl ei ddymuniad. Ymholiadau drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk


PARR, BETH EILEEN
06 Awst 2020

Of Rhyd House, Amlwch, passed away peacefully in Ysbyty Gwynedd, aged 69 years. Beloved wife of Doug. Dear sister of Edward, Geraldine, Mary, Josie, John and the late Catherine, Leo and Celia. Loving auntie of Bobby and his partner Kelly and Dominic. Special and caring friend of Michael. Beth will be sadly missed by all of her family and wide circle of friends. Private service and committal for the family only at Bangor Crematorium, Tuesday August 18th 2020 at 3pm. No flowers by request but donations will be gratefully received in memory of Beth towards Cancer Research, PAPYRUS UK and Age Well Amlwch (please make all cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


TAINTON, DAVID IAN
03 Awst 2020

Of Maes Padrig, Cemaes Bay, passed away peacefully in Ysbyty Gwynedd, aged 48 years. Loving father of Kirsty and Katie. Proud grandad of Ceuron, Kacey and Reggie. Dear brother of Judy, Chris, Alan, Val, and Kevin. Loving uncle to all of his nephews and nieces. David will be sadly missed by all of his family and wide circle of friends. Private service and committal for the family only at Bangor Crematorium, Thursday August 13th 2020 at 1.30pm. No flowers by request but donations will be gratefully received in memory of David towards Children’s Ward, Ysbyty Gwynedd c/o Awyr Lâs. Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


O'BRIEN, BERYL
22 Gorffennaf 2020

Of Salem Street, Amlwch, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor, aged 73 years. Beloved wife of Johnny. Loving mother of Arthur, Ricky, Gary, Kevin and David. Mother in law of Sandra, Nia, Catherine and Natasha. Proud grandmother of Ellie, Kiera, Nathan, Stephen and Dion. Dear sister of Dennis and Joan. Sister in law of Christine and David. Beryl will be sadly missed by all of her family and friends. Private service and committal for the family only at Bangor Crematorium, Friday 31st July 2020 at 12pm. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Beryl towards Macmillan Nurses. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


HAWKINS, MAIR EIRIAN
12 Gorffennaf 2020

Of Stables, Llanfechell, passed away peacefully in Ysbyty Gwynedd, aged 69 years. Beloved wife of Colin. Loving mother of Lee and Susan and mother in law of Amanda and Stephen. Proud nain of Luke and Thomas. Dear sister of Ann, Menai, Iona and Môn. Loving auntie to all of her nephews and nieces and great nephews and nieces. Eirian will be deeply missed by all of her family and a wide circle of friends. Private service and committal for the family only at Bangor Crematorium, Wednesday 22nd of July 2020 at 2.15pm. No flowers by request but donations will be gratefully received in memory of Eirian towards Caffi Mechell (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’). Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


COSSEY, BRIAN NORMAN
07 Gorffennaf 2020

Passed away peacefully at his home in Upper Quay Street, Amlwch Port, aged 82 years. Beloved husband of the late Pat. Loving father of Janet and Stephen. Proud grandfather of Lorna, Daniel, Jenny and Emma. Great grandfather of Kacey and Ellie. Brian will be deeply missed by all of his family and friends. Private service and committal for the family only at Bangor Crematorium, Thursday 16th July 2020 at 1.30pm. No flowers by request but donations will be gratefully received in memory of Brian towards Amlwch District Nurses (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’). Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk