Amlosgfa Bangor

Bangor yw ein hamlosgfa agosaf, a leolir ger Castell Penrhyn, ger Stâd Ddiwydiannol Llandygai

Amlosgfa Bangor

Ffordd Llandygai
Bangor
LL57 4HP

Ffôn: 01766 771000
Ffacs: 01248 353657
E-bost: GalwGwynedd@gwynedd.gov.uk

Cliciwch ar y ddolen hon i weld map lleoliad yr amlosgfa.

Screenshot 2024 01 04 at 22 37 44
Screenshot 2024 01 04 at 22 38 18
Screenshot 2024 01 04 at 22 38 37