Seiri Meini / Cerrig Coffa

John Hughes a'i Fab, Amlwch

Mae gan John Hughes a’i Fab draddodiad hanesyddol a pherthynas weithio agos gyda Mr Hugh Roberts a’i Fab, Seiri Meini, Stryd Salem, Amlwch, LL68 9BT

Ffôn: 01407 830608.

Os byddwch yn gofyn i ni drefnu angladd, bydd yn gam naturiol i ni ddefnyddio gwasanaeth Mr Roberts. Mae’r holl gerrig beddi a godir yn cael eu danfon i’w weithdy ac yn cael ei cadw’n ddiogel, rhydd i chi wedyn gysylltu â Mr Roberts i drafod eich anghenion.

Petaech yn dymuno defnyddio Saer Maen arall gadewch i ni wybod ar ddechrau’r trefniadau.

R & A Hughes a'i Fab, Llangefni

Os byddwch yn gofyn i ni drefnu angladd, bydd yn gam naturiol i ni ddefnyddio gwasanaeth R. Hughes a'i Fab, Llangefni, mae'r cerrig beddi a godir yn cael eu danfon i’w weithdy ac yn cael ei cadw’n ddiogel, rhydd i chi wedyn gysylltu â Mr Hughes i drafod eich anghenion.

Ffôn: 01248 723805 / 07917155094

Ebôst: funeral-director@hotmail.co.uk

Petaech yn dymuno defnyddio Saer Maen arall gadewch i ni wybod ar ddechrau’r trefniadau.