Tel/Fax: 01407 830461

Mobile: 07768 860959

Seiri Meini / Cerrig Coffa

Mae gan John Hughes a’i Fab draddodiad hanesyddol a pherthynas weithio agos gyda Mr Hugh Roberts a’i Fab, Seiri Meini, Stryd Salem, Amlwch, LL68 9BT 01407 830608.

Os gofynnwch i ni drefnu angladd bydd yn gam naturiol i ni ddefnyddio Mr Roberts, mae’r holl gerrig beddi a godir o’r neilltu yn cael eu danfon i’w weithdy ef i’w cadw’n ddiogel, rhydd i chi wedyn gysylltu â Mr Roberts i drafod eich anghenion.

Petaech yn dymuno defnyddio Saer Maen arall gadewch i ni wybod ar ddechrau’r trefniadau.