Tel/Fax: 01407 830461

Mobile: 07768 860959

John Hughes a’i Fab Trefnwyr Angladdau

Gobeithiwn y bydd y wybodaeth ar y wefan hon o ddefnydd i chi wrth i chi drefnu angladd un annwyl a gollwyd. Yn John Hughes a’i Fab rydym yma i’ch cynorthwyo 24 awr o’r dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Dsc 8010

Datganiad o Fwriad

Ein cred yw fod pob angladd mor bwysig ag unrhyw un arall. Rydym yn gwybod fod pob colled yn gyfnod anodd iawn wrth i deuluoedd ddelio â cholled y rhai a oedd yn annwyl iddynt. Rydym yn deall hefyd bod y gwasanaeth angladd sydd yn rhaid i chi ei drefnu a’r galar yr ydych yn ei deimlo yn unigryw i chi a’ch teulu.

Ymdrechwn i ymdrin â’ch cyfarwyddiadau a dymuniadau olaf yr un annwyl a gollwyd mewn modd broffesiynol, gofalgar a pharchus yn unol ag enw da’r cwmni, gan sicrhau fod diwrnod yr angladd yn cael ei reoli yn feddylgar ac effeithlon.