Deunydd Ysgrifennu ac Argraffu

Gallwn roi cymorth i chi ddylunio ac ysgrifennu trefn y gwasanaeth, o gerdyn emyn syml i ddyluniad mwy cywrain.

Rydym yn dylunio ac argraffu y taflenni yn ein swyddfa, mae Helen, ein gweinyddwr swyddfa, yn gwneud y taflenni'n rhwydd a gellir eich cynghori ar y broses dylunio.

Gellir ychwanegu llun o’ch anwylyd petaech yn dymuno gwneud hynny.

Ychwanegiad modern i'r gwasanaeth angladd yw ychwanegu cyflwyniad powerpoint gyda llyniau, mi allwn wneud hyn i chi. Mae gan yr amlosgfa sgrin lle gellir gweld y cyflwyniad, mae'r darpariaeth yma ar gael yn ein capel gorffwys yn Amlwch a Llangefni hefyd. Gofynnwch i ni am fwy o fanylion.