Adolygiadau

Gweler yr holl adolygiadau ar Google a phroffilau Facebook. Ceir linciau i'r tudalennau perthnasol isod. Gwerthfawrogwn pe baech yn adolygu'n gwasanaeth a phe dymunech wneud hynny, gellir glicio ar unrhyw un o'r linciau isod:

Amlwch

Google: https://g.page/johnhughesandso...

Facebook: https://www.facebook.com/Johnh...


Llangefni

Google: https://g.page/RAHughesandsonf..

Facebook: https://www.facebook.com/RAHug...


Rydym hefyd wedi derbyn sawl llythyr o ddiolchgarwch am ein gwasanaeth ac mae croeso i chi ddarllen y rheini pe dymunech.

Mae adolygiadau ar lafar werth y byd i ni ac rydym yn croesawu unrhyw adborth a fydd yn gymorth i ni wrth i ni berffeithio'n gwasanaeth.

Diolch yn fawr.