Adolygiadau

Gweler yr holl adolygiadau ar Google a phroffilau Facebook. Ceir linciau i'r tudalennau perthnasol isod. Gwerthfawrogwn pe baech yn adolygu'n gwasanaeth a phe dymunech wneud hynny, gellir glicio ar unrhyw un o'r linciau isod:

Amlwch

Google: https://g.page/johnhughesandso...

Facebook: https://www.facebook.com/Johnh...


Llangefni

Google: https://g.page/RAHughesandsonf..

Facebook: https://www.facebook.com/RAHug...


Rydym hefyd wedi derbyn sawl llythyr o ddiolchgarwch am ein gwasanaeth ac mae croeso i chi ddarllen y rheini pe dymunech.

Mae adolygiadau ar lafar werth y byd i ni ac rydym yn croesawu unrhyw adborth a fydd yn gymorth i ni wrth i ni berffeithio'n gwasanaeth.

Diolch yn fawr.

Thank you messages we have kindly recieved by means of letters and cards, you are most welcome to read them.

Screenshot 2024 02 26 at 12 18 18
Screenshot 2024 02 26 at 12 17 52