Tel/Fax: 01407 830461

Mobile: 07768 860959

Teyrngedau Blodau

Gallwn drefnu teyrngedau blodau neu argymell gwerthwr blodau i chi. Os byddwch yn archebu’r blodau eich hun, dylech ofyn i’r gwerthwr blodau ddanfon y blodau yn uniongyrchol i ni ar ddiwrnod yr angladd. Byddwn yn dod â’r blodau gyda ni wedyn wrth i ni osod yr arch yn yr hers.

Ar ddiwedd gwasanaeth mewn mynwent neu fan claddu, byddwn yn trefnu i’r holl deyrngedau blodau gael eu gosod yn daclus o amgylch neu wrth ymyl y bedd. Yna byddwn yn gosod marciwr neu groes fechan yn nodi enw’r sawl a fu farw ar y safle hyd nes i chi wneud cais am gofeb barhaol.

Ar ddiwedd gwasanaeth yn yr amlosgfa, gellir gadael blodau petaech yn dymuno hynny, neu eu dychwelyd ar ddiwedd y gwasanaeth. Mae’n bwysig nodi, serch hynny, na fydd yr amlosgfa yn cadw blodau wedi cyfnod o 48 awr a byddant yn cael eu gwaredu wedi hynny os na cânt eu casglu.

Riverside Flowers Benllech

Ask For Annette, Tel 01248 851181