Teyrngedau Blodau

Gallwn drefnu teyrngedau blodau neu argymell gwerthwr blodau i chi. Os byddwch yn archebu’r blodau eich hun, dylech ofyn i’r gwerthwr blodau ddanfon y blodau yn uniongyrchol i ni ar ddiwrnod yr angladd. Byddwn yn dod â’r blodau gyda ni wedyn wrth i ni osod yr arch yn yr hers.

Ar ddiwedd gwasanaeth mewn mynwent neu man claddu, byddwn yn gosod y teyrngedau blodau yn daclus o amgylch neu wrth ymyl y bedd. Yna byddwn yn gosod croes fechan yn nodi enw’r sawl a fu farw ar y safle hyd nes i chi wneud cais am gofeb barhaol.

Ar ddiwedd gwasanaeth yn yr amlosgfa, nodwch mi fydd angen i aelod o'r teulu fynd a'r blodau adref o'r amlosgfa - mi fyddwn yn eich cynghori.

Dyma'r gwerthwyr blodau rydym yn eu ddefnyddio, dim trefn pendodol:

Riverside Flowers, Benllech
(Annette)

Ffôn: 07413 630488 or 01248 851181

Facebook: @riversideflowers


Evie Rose Flowers, Amlwch
(Victoria)

Ffôn: 01407 832060

Facebook: @evieroseflowers

Ebôst: evieroseflowers@gmail.com


Butterfly's Floral Designs
(Jane and Karen)

Ffôn: 07912 142018

Facebook: @butterflysfloraldesign

Ebôst: butterflysflorald@outlook.com


Acacia Flowers, Valley
(Carol)

Ffôn: 01407 749090

Facebook: @acaciafloristanglesey

Gwefan: www.acaciafloristanglesey.co.uk


Flower Shed, Llangefni
(Claire)

Ffôn: 01248 722266

Facebook: @flowershedanglesey

Ebôst: theflowershedanglesey@gmail.com


Island Breeze Designs, Llanddeusant

(Kate)

Ffôn: 01407 730646 or 07966 046746

Ebôst: islandbreezedesigns@outlook.com


Hawthorne Yard, Menai Bridge
(Sue & Simon)

Ffôn: 01248 715002 or 07752 194145

Facebook: @HAWTHORN YARD

Ebôst: hawthornyard@gmail.com


Blodau Cara, Llangefni
(Cara)

Ffôn: 07534 804057

Ebôst: blodaucara@hotmail.co.uk