Blodau

Gallwn argymell gwerthwyr blodau lleol i chi. Os ydych chi'n archebu'r blodau eich hun, dylech ofyn i'r gwerthwr blodau ddanfon y blodau'n uniongyrchol atom ni ar ddiwrnod yr angladd. Yna byddwn yn dod â'r blodau gyda ni wrth i ni gludo’r arch yn yr hers.

Ar ddiwedd gwasanaeth mewn mynwent neu fan claddu, byddwn yn trefnu bod yr holl deyrngedau blodeuol yn cael eu gosod yn daclus ar y bedd, ac o’i gwmpas. Yna byddwn yn gosod marciwr neu groes fechan yn nodi enw'r ymadawedig ar y safle, ac yno y bydd yn aros nes i chi ofyn am gofeb fwy parhaol.

Ar ddiwedd gwasanaeth yn yr amlosgfa, mae’r amlosgfa yn gofyn i’r teulu fynd â’r blodau gyda nhw.

Dyma ein hoff werthwyr blodau, heb fod mewn unrhyw drefn arbennig (ceir manylion rhagor o werthwyr blodau ar ein gwefan):


Riverside Flowers, Benllech
(Annette)

Ffôn: 07413 630488 or 01248 851181

Facebook: @riversideflowers


Evie Rose Flowers, Amlwch
(Victoria)

Ffôn: 01407 832060

Facebook: @evieroseflowers

Ebôst: evieroseflowers@gmail.com


Butterfly's Floral Designs
(Jane and Karen)

Ffôn: 07912 142018

Facebook: @butterflysfloraldesign

Ebôst: butterflysflorald@outlook.com


Acacia Flowers, Valley
(Carol)

Ffôn: 01407 749090

Facebook: @acaciafloristanglesey

Gwefan: www.acaciafloristanglesey.co.uk


Flower Shed, Llangefni
(Claire)

Ffôn: 01248 722266

Facebook: @flowershedanglesey

Ebôst: theflowershedanglesey@gmail.com


Island Breeze Designs, Llanddeusant

(Kate)

Ffôn: 01407 730646 or 07966 046746

Ebôst: islandbreezedesigns@outlook.com


Hawthorne Yard, Menai Bridge
(Sue & Simon)

Ffôn: 01248 715002 or 07752 194145

Facebook: @HAWTHORN YARD

Ebôst: hawthornyard@gmail.com


Blodau Cara, Llangefni
(Cara)

Ffôn: 07534 804057

Ebôst: blodaucara@hotmail.co.uk