Tel/Fax: 01407 830461

Mobile: 07768 860959

Amdanom Ni

Fy enw i yw Arwel. Fi yw’r bedwaredd genhedlaeth o fy nheulu i fod yn berchennog a Threfnwr Angladdau yma yn John Hughes. Rwyf wedi cofrestru gyda B.I.F.D ac rydym yn cydymffurfio â chôd ymarfer y diwydiant.

Mae fy mam Phyllis yn gyd-berchennog ac yn cynnal y swyddfa. Mae fy mrawd Ieuan yn cymryd rhan flaenllaw hefyd gan ddelio â galwadau’r crwner a threfniadau cyffredinol. Mae gennym aelod newydd o'r tîm, Helen, hi yw y gweinyddwr swyddfa ynghyd a bod yn drefnwr angladdau cymwys, mae ei chymorth yn amhrisiadwy. Mae Elaine, fy mhartner, yn gweinyddu y cyfraniadau rhodd. Mae gennym dîm y tu allan i oriau sydd wedi bod efo ni ers blynyddoedd ac wedi ymrwymo i edrych ar eich hôl ac eich annwyl ar unrhyw adeg o'r dydd pan ofynnir iddynt.

Ieuan a James Beverage sydd yn gofalu am ein ceir. Peiriannydd Sifil wedi ymddeol yw Bev ac rydym yn falch o’i weld yn gyrru ac yn gofalu amdanoch pan ddefnyddiwch un o’n limwsinau.

Ein Safle a Chapel Gorffwys

Lleolir ein capel gorffwys wrth ymyl ein swyddfa ym Mhorth Amlwch. Cafodd ei atgyweirio yn sylweddol ac wedi ei rannu yn ddwy ran; y dderbynfa a Chapel Britannia. Mae’r dderbynfa’n caniatáu i’r teulu, ffrindiau a chydweithwyr i ymbaratoi eu hunain cyn mynd i mewn i’r Capel i weld anwyliaid neu ffrind. Trwy ddefnyddio’r dderbynfa, daeth yn amlwg i ni y gall bobl fynd i mewn i weld yn breifat ac yn ddistaw yn unigol neu gyda’i gilydd.

Fel y gwelwch o’r llun, mae wedi cael ei addurno yn chwaethus ac yn cynnwys hen allor a roddwyd i fy nhad gan yr Eglwys Gatholig a atgyweiriwyd ac a adnewyddwyd ganddo.

Os dymunwch, gellir cynnal gwasanaeth yma. Gellir agor y ddau ddrws i’r Capel ac mae lle i 30 o bobl i eistedd. Cynhaliwyd nifer o wasanaethau yng Nghapel Britannia dros y blynyddoedd. Mae gennym organ a gellir chwarae cerddoriaeth a recordiwyd. Rydym yn cydnabod efallai y byddwch yn dymuno treulio amser gyda’ch anwylyd ar yr adeg hon ac mae hyn yn bosibl wrth gwrs, os rhowch ddigon o rybudd i ni.

Dsc 7990