Tel/Fax: 01407 830461

Mobile: 07768 860959

Ein Ceir

Dyma ychydig o luniau o’n cerbydau, mae gennym gysylltiadau gweithio agos gyda nifer o gwmnïau cerbydau hers, ceir, beiciau modur a cherbydau a cheffyl. Os hoffech gael cerbyd gwahanol gofynnwch am ragor o wybodaeth.

Mae’r Austin Cambridge a welwch isod yn cael ei atgyweirio ar hyn o bryd, cafodd ei brynu yn newydd gan fy Nhaid a bydd yn cael ei adnewyddu yn ôl i’w hen ogoniant yn fuan iawn.

A few Different choices