Tel: 01407 830461
Mobile: 07768 860959

Tel: 01248 723497
Mobile: 07542 679661

Obituary

THOMAS, ELEANOR WINIFRED
11 September 2021

Passed away peacefully at her home in Longae, Bull Bay Road, Amlwch, aged 86 years. Beloved wife of the late James Thomas. Loving mother of Fred, Wendy and Angela. Mother-in-law of Clare. Proud grandmother and great grandmother to all of her grandchildren. Eleanor will be sadly missed by all of her family and friends. Public service and committal at Bangor Crematorium, Wednesday 22nd September 2021 at 2.30pm. No flowers as per request but donations will be gratefully received in memory of Eleanor towards the Cat Protection League (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461


DUNFORD, JOHN
11 September 2021

11eg o Fedi 2021, yn dawel yn ei gartref yn Llanrhyddlad, gynt o Penysarn, yn 75 mlwydd oed. Gŵr annwyl y diweddar Katie. Tad cariadus Alison, Stephen a Paul a thad yng nghyfraith Iola a Meurig. Taid hoffus Llinos, Teri, Alyshea, Llyr, Einir, Ifan ag Elin. Hen daid balch Callie, Elis a’r diweddar Ollie. Annwyl frawd Michael a’r ddiweddar Margaret. Brawd yng nghyfraith Mary, Tommy, Mairwen, Robart a’r diweddar Jane, Wyn a Helen. Mi fydd yn golled enfawr i'w deulu a’i ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Sant Eilian, Llaneilian, Dydd Llun Medi 20ain 2021 am 11 o’r gloch ac i ddilyn rhoddir i orffwys ym mynwent yr Eglwys. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion er cof am John tuag at Ysbyty Alder Hey (sieciau yn daladwy i ‘John Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461.


11th September 2021, peacefully at his home in Llanrhyddlad, formerly of Penysarn, aged 75 years. Beloved husband of the late Katie. Loving father of Alison, Stephen and Paul and father-in-law of Iola and Meurig. Proud grandfather of Llinos, Teri, Alyshea, Llyr, Einir, Ifan and Elin. Great grandfather of Callie, Elis and the late Ollie. Dear brother of Michael and the late Margaret. Brother-in-law of Mary, Tommy, Mairwen, Robart and the late Jane, Wyn and Helen. John will be sadly missed by all of his family and friends. Public service at St. Eilian Church, Llaneilian, Monday 20th September 2021 at 11am followed by interment at the Church cemetery. Family flowers only but donations gratefully received in memory of John towards Alder Hey Hospital (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461


PRITCHARD, OWEN REGINALD
10 September 2021

MEMORIAL SERVICE:

(formerly a bus driver for 42 years), 23rd March 2020, passed away peacefully and suddenly at his home with his adoring wife Mildred by his side in Llys Ednyfed, Ednyfed Hill, Amlwch Port, aged 85 years. Owen was clearly loved by all who knew him. A wonderful husband to Mildred. Father to John, Shirley, Yvonne and the late Ann. Father-in-law to Brian. Proud Taid to Gavin, Eifion, Sioned, Iwan and Gethin and great grandfather to Ella-Rose and Mia-Rose. Brother to Hugh, Mayra, Wyn and the late Tommi and a brilliant uncle to all of their children. He will be deeply missed by his sisters-in-law and brother-in-law and also Megs and Sioned who had a special place in his heart. A memorial service will be held at St. Eleth Church, Amlwch, Saturday 18th September 2021 at 11am followed by internment of his ashes in Amlwch cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Owen towards Carelink Amlwch (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


SINFIELD, SHEILA
08 September 2021

Of Llangaffo, passed away peacefully in Glan Rhos Nursing Home, Brynsiencyn, aged 79 years. Loving mother of Jill and Steven. Mother-in-law of Steve and Julie. Proud grandmother and great grandmother to all of her grandchildren. Sheila will be sadly missed by all of her family and friends. Public service and committal at Bangor Crematorium, Tuesday 21st September 2021 at 12pm. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Sheila towards the new Cancer Research Unit in Bangor (cheques payable to ‘R & A Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations through the funeral director R & A Hughes & Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


DENNIS, SARAH JOSEPHINE
07 September 2021

Passed away peacefully at Fairways Care Home, Trearddur Bay, aged 91 years. Beloved wife of Ronnie, together for 70 years. Loving mother of Allan, Linda, Brenda, Jackie, Julie and Ronnie Jnr. Proud grandmother of Mark, Richard, David, Stephen, Mike, Katy, Scott, Joanne, Emily, Roslyn, Luke and Esther. Great grandmother of Maisie, Millie, Alistair, James, Millie-Rose, Joshua, Reuben, Harry, Olive and Bonnie. Sarah will be sadly missed by all of her family and friends. Public service and committal at Bangor Crematorium, Monday 20th September 2021 at 1.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Sarah towards Fairways Care Home, Trearddur Bay (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’). Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461


REGAN, MAURICE COLEMAN
06 September 2021

Passed away suddenly but peacefully at his home in Gongl Rhedyn, Cemaes, aged 73 years. Loving father of Maurica and Peter. Dear brother of Denise. A special father-in-law, grandfather, great grandfather, uncle and a good friend to many. He will be deeply missed by Honey and Daisy, his beloved dogs. Public service and committal at Bangor Crematorium, Friday 24th September 2021 at 2.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Maurice towards The Irish Guards Benevolent Fund (https://www.facebook.com/Igbenevolentfund/ or cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. The service will be livestreamed via video link on our website - www.johnhughesandson.co.uk - Live Stream Obitus – Username (lube9092) - Password (349572).


JONES, VALMAI
01 September 2021

Medi 1af 2021. Yn dawel dan ofal arbennig Cartref Plas Garnedd, Pentraeth, o Penmaen , Lôn Dryll, Llanfairpwll (gynt o Dôl Werdd, Llangefni) yn 91 mlwydd oed. Gwraig ffyddlon y diweddar Vernon, mam gariadus Eleri ac Eirian a’i gŵr Elwyn, nain annwyl Meinir, Geraint ac Iwan, a hen nain falch i Gwen, Mia, Martha, Jac a Bowen. Colled fawr i’w theulu a’i ffrindiau oll. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor am 9.30 fore Sadwrn 11eg Medi. Dim blodau ond fe dderbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Valmai tuag at Samariaid Bangor (sieciau yn daladwy i ‘R & A Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr Ymgymerwr R & A Hughes a’i Fab, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


WILLIAMS, EVELYN ANN
29 August 2021

Of Llwyn Onn, Amlwch, passed away peacefully at Eryri Hospital, Caernarfon, aged 76 years. Beloved partner of the late Richard Matthews. Loving mother of Michael and the late David and Tracy. Proud Nain of David, Louise, Sarah, Amy and Jade and great Naini of Tomos, Mia, Liam and Morgan. Evelyn will be sadly missed by all of her family and friends. Public service at Capel Bethesda (Capel Mawr), Amlwch, Monday 13th September 2021 at 11am followed by internment at Amlwch cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Evelyn towards Alaw Ward care of Awyr Lâs (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’). Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461


HUMPHREYS, GARETH WYN
28 August 2021

28 Awst 2021, o Gartref Plas y Môr, Y Rhyl, gynt o Twthill, Caernarfon, hunodd yn dawel yn Ysbyty Glan Clwyd yn 59 oed. Mab annwyl Carys a’r diweddar Gwilym, a brawd hoff Nia. Gwasanaeth yn yr Amlosgfa, Bangor, Dydd Gwener Medi 10 2021 am 3.30pm. Blodau gan y teulu yn unig. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar, pe dymunir, tuag at Gartref Plas y Môr, y Rhyl (sieciau yn daladwy i ‘R & A Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr Ymgymerwr R & A Hughes a’i Fab, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


28 August 2021, of Plas y Môr Home, Y Rhyl, formerly of Twthill, Caernarfon, passed away peacefully in Ysbyty Glan Clwyd, aged 59 years. Beloved son of Carys and the late Gwilym, and much-loved brother of Nia. Funeral at Bangor Crematorium on Friday, September 10 at 3.30pm. Family flowers only please. Donations gratefully received towards Plas y Môr Home, Y Rhyl (cheques payable to ‘R & A Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations through the funeral director R & A Hughes & Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


PRICE, IVY LILLIAN
28 August 2021

Of Tyddyn Fadog, Benllech, passed away peacefully at Fairways Newydd, Llanfairpwll, aged 93 years. Beloved wife of the late Ernest Edward (Ted). Loving mother of Caroline, Simon and the late Nicholas. Mother-in-law of Helen and Nicky. Proud Nain of Annie, Bethan, Vicky and Bronwen. Devoted Naini of Mali. Dear sister of Clifford. Ivy will be sadly missed by all of her family and friends. Service and committal at Bangor Crematorium, Friday 10th September 2021 at 11am. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Ivy towards Moelfre, Holyhead and Beaumaris RNLI (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’). Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461