Obituary

ROWLANDS, BETSAN (CAROLINE ELIZABETH)
13 April 2024

13eg o Ebrill 2024, hunodd yn sydyn yn 74 mlwydd oed.

Priod annwyl y diweddar Mostyn. Mam gariadus Sandor, Caio a Roxy a mam yng nghyfraith i Nia ag Iselin. Annwyl chwaer Dafydd, Miranda a’r ddiweddar Lowri Richards. Mi fydd yn golled i’w theulu a’i chylch eang o ffrindiau.

Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Sant Eleth, Amlwch ar ddydd Mercher 1af o Fai 2024 am 11.30 y bore ac i ddilyn yn breifat yn yr Amlosgfa. Blodau’r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Betsan tuag at Mirili Môn – Cefnogaeth a Gweithgareddau Dementia - sieciau i yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, yng ngofal R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Ffôn: 01407 830461 / 01248 723 497.


13th April 2024, passed away suddenly aged 74 years.

Beloved wife of the late Mostyn. Loving mother of Sandor, Caio and Roxy and mother-in-law of Nia and Iselin. Dear sister of Dafydd, Miranda and the late Lowri Richards. Betsan will be sadly missed by her family and wide circle of friends.

Public service at St. Eleth Church, Amlwch on Wednesday 1st May 2024 at 11.30am followed by a private committal at the Crematorium. The family request everyone to wear smart casual clothes. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Betsan towards Mirili Môn – Dementia Activity and Support - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port c/o R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.


EVANS, JOHN WYNNE
10 April 2024

10fed o Ebrill 2024, hunodd yn dawel yn ei gartref yn Amlwch yn 75 mlwydd oed.

Annwyl frawd Wendy. Ewythr hoffus i Mark a Sian. Hen ewythr ymroddgar i Carrie ag Ollie. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i ffrindiau.

Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Sant Eleth, Amlwch, Dydd Gwener, Ebrill 26ain 2024 am 12 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Amlwch. Blodau’r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Wynne tuag at ‘Chance to Shine’ - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, yng ngofal R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Ffôn: 01407 830461 / 01248 723 497.


10th April 2024, passed away peacefully at his home in Amlwch, aged 75 years.

Cherished brother of Wendy. Fond uncle of Mark and Sian. Devoted great uncle of Carrie and Ollie. Wynne will be sadly missed by his family and friends.

Public service at St. Eleth Church, Amlwch, on Friday April 26th 2024 at 12 noon followed by interment at Amlwch cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Wynne towards ‘Chance to Shine’ - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port c/o R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.


WILLIAM IVOR, PRITCHARD (WILL SKERRIES)
08 April 2024

8fed o Ebrill 2024, o Porth Amlwch, hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, yn 81 mlwydd oed.

Tad balch Elizabeth, William ag Elaine. Taid, hen daid a tad yng nghyfraith hoffus. Annwyl frawd Mary a’r diweddar Owen, Esther a Catherine. Ewythr cariadus i’w neiaint a’i nithoedd. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i ffrindiau.

Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Sant Eilian, Llaneilian ar ddydd Mawrth Ebrill 30ain 2024 am 12.45 o’r gloch ac yna yn Amlosgfa Bangor am 2.30pm. Blodau’r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Will tuag at R.N.L.I Moelfre a The Fisherman’s Mission - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, cangen o R & J Hughes and Son Ltd. Ffôn: 01407 830461 / 01248 723 497.


8th April 2024, of Amlwch Port, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 81 years.

Proud father of Elizabeth, William and Elaine. Fond grandfather, great grandfather and father-in-law. Dear brother of Mary and the late Owen, Esther and Catherine. Loving uncle to his nieces and nephews. Will, will be sadly missed by his family and friends.

Public service in St Eilian Church, Llaneilian on Tuesday 30th April 2024 at 12.45pm followed by a committal at Bangor Crematorium at 2.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Will towards R.N.L.I Moelfre and The Fisherman’s Mission - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port, branch of R & J Hughes and Son Ltd. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.


OWEN, ELIZABETH ANN (BET / BETI)
29 March 2024

Bu farw yn heddychlon ar y 29ain o Fawrth 2024 (o fewn wythnos i fod yn 104 mlwydd oed) yng nghwmni teulu. Gynt o Mandela, Rhosmeirch, cafodd ofal arbennig yng Nghartref Rhos, Malltraeth ers 2020.

Priod y diweddar William Edward, mam a mam-yng-nghyfraith hynod driw i Richard a’i wraig Alwena, a’r diweddar Leah a’i gwr Eifion. Nain annwyl i Irfon a Bethan, ac Angharad, Elysteg, Ynyr a Rhys a’u partneriaid oll. Hen nain “Nain Bach” eithriadol o falch o’i hunarddeg or-wyrion.

Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Ebenezer, Rhosmeirch, ddydd Gwener 12fed o Ebrill 2024 am 11o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent y capel. Blodau’r teulu yn unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof amdani i Gronfa Mynwent Ebenezer, Rhosmeirch - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law’r ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


ALLEN, DOUGLAS VAUGHAN
29 March 2024

Hunodd yn sydyn yn ei gartref yn Amlwch yn 79 mlwydd oed.

Priod annwyl Ceridwen. Tad balch Christabel. Llys Taidi i Isabelle a Jack. Annwyl frawd Doreen (ei efaill), Meg, Nancy, Bob, Linda, Don a Tony. Ewythr cariadus i’w neiaint a’i nithoedd. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i gylch eang o ffrindiau.

Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor ar ddydd Iau, 18fed o Ebrill 2024 am 1.30 o’r gloch. Blodau’r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Doug tuag at RNLI Moelfre a SSAFA - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, cangen o R & J Hughes and Son Ltd. Ffôn: 01407 830461 / 01248 723 497. Mi fydd y gwasanaeth yn cael ei ffrydio’n fyw ar ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk – Ffrydio’n Fyw – Amlosgfa Bangor – ‘Username’ (haso3213) – ‘Password’ (387760).


Passed away suddenly at his home in Amlwch aged 79 years.

Beloved husband of Ceridwen. Proud father of Christabel. Fond Step Taidi to Isabelle and Jack.

Dear brother of Doreen (his twin), Meg, Nancy, Bob, Linda, Don and Tony. Loving uncle to his nephews and nieces. Doug will be sadly missed by his family and wide circle of friends.

Public service and committal at Bangor Crematorium on Thursday, 18th of April 2024 at 1.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Doug towards Moelfre RNLI and SSAFA - cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port, branch of R & J Hughes and Son Ltd. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497. The service will be live streamed via video link on our website www.rjhughesandson.co.uk - Live Stream – Bangor Crematorium - Username (haso3213) - Password (387760).


KIBBLEWHITE, CARL
28 March 2024

Passed away suddenly but peacefully at his home in Amlwch aged 61 years.

Beloved husband of Hayley. Loving father of Karl, Daniel, Shaun, Jade and stepfather of Leanne. Proud grandfather to his grandchildren. Dear brother of Tarnya, David, Jason, Kevin, Sharon and Michelle.

Public service at Britannia Chapel of Rest, Amlwch on Thursday 18th April 2024 at 3.30pm followed by a strictly private committal. The family request that the congregation wear a Union Jack item in memory of Carl. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Carl towards the Blinded Veterans Association - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port c/o R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.


GOLDER, ANTHONY RALPH SHARMAN (TONY)
28 March 2024

Passed away peacefully in Rhosneigr aged 98 years.

Beloved husband of the late Christine. Loving stepfather to Sarah and Christine and adopted father to Anna. Proud grandfather and great grandfather. Tony will be sadly missed by his family and friends.

Public service at Rhosneigr Evangelical Church, Horeb Chapel on Wednesday 17th April 2024 at 2pm followed by interment at Llanfaelog cemetery. Family flowers only but donations would be greatly appreciated towards Barnabus Aid and Open Doors - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


JONES, ANN (NANNA / NAN)
28 March 2024

28ain o Fawrth 2024 o Bodorgan, a hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, yn 86 mlwydd oed.

Gwraig ffyddlon i’r diweddar Alwyn. Mam amhrisiadwy i Gladys, Alvan, Helen, Ian, Dyfan a’r ddiweddar Jennifer. Mam yng nghyfraith i Steff, Bethan, Sara a Kevin. Nain werthfawr i Daron, Ffion, Caryl, Nia, Andrew, Danielle, Ioan, Joseff, Elin, Derfel, Endaf, Llinos, Shiwan, Catrin a Dion, a hen nain gariadus i’w gor-wyr a wyresau. Annwyl chwaer Tom a’r ddiweddar Alice a chwaer yng nghyfraith Gareth a Ceri.

Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Sant Beuno, Trefdraeth, Bodorgan ar ddydd Iau 11eg o Ebrill 2024 am 11o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Trefdraeth. Blodau’r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Plas Crigyll - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law’r ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


LAURITTA MARY, GRIFFITHS
24 March 2024

24ain o Fawrth 2024 o Llangefni. Hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, yn 82 mlwydd oed.

Gwraig ffyddlon y diweddar Elfed. Mam amhrisiadwy Wendy a Manon. Mam yng nghyfraith Wyn a Dewi. Nain werthfawr i Euron, Osian ac Ioan. Chwaer annwyl i Lawrence Starkie a’r diweddar Cyril a Richard Starkie.

Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Llangristiolus, ar ddydd Gwener 5ed o Ebrill 2024 am 11 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Llangristiolus. Blodau’r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Hafan Cefni - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law’r ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


JONES, JENNIFER MARY
20 March 2024

Passed away peacefully after a long illness in Dorothy House Hospice, Bradford-on-Avon, aged 46 years.

Beloved wife of Stephen. Loving mother of Kathryn, Pryce and Maddison. Stepmother of Jason and Beth. Proud grandmother of Florance. Fond daughter of Margaret. Dear sister of Ian and Terry. Jenny will be deeply missed by her family and friends.

Public service and committal at Bangor Crematorium on Friday 5th April 2024 at 1.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Jenny towards Dorothy House Hospice - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.