Tel: 01407 830461
Mobile: 07768860959

Tel: 01248 723497
Mobile: 07768860961

Obituary

KELLY, ALAN
21 November 2021

Of Penysarn, passed away peacefully after a short illness at Aintree University Hospital, aged 58 years. Beloved partner of Hazel. Loving son-in-law of Jane. Dear brother of Peter. Fond nephew of John. Alan will be sadly missed by his family and wide circle of friends. A public service and committal will be held at Bangor Crematorium on Thursday, 2nd of December 2021 at 12pm. Family flowers only but donations will be gratefully accepted towards the Aintree University Hospital Charitable Trust (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation www.johnhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461.


OWEN, PAMELA ANN
19 November 2021

O Stad Glorian, Porth Amlwch, hunodd ar ôl cystudd byr yn Ysbyty Gwynedd Bangor yn 68 mlwydd oed. Annwyl wraig Wil. Mam gariadus Kevin a Wendy. Nain balch Toni, Kyle, Sophie a Matthew a hen nain Leon a Mìla. Annwyl chwaer David a Mandy. Mi fydd yn golled enfawr i’w theulu a’i chylch eang o ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor, Dydd Mawrth. Rhagfyr 7fed 2021 am 11 y bore. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn garedig er cof am Pam tuag at Tŷ Gobaith (sieciau yn daladwy i ‘John Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’ neu gallwch wneud rhodd drwy ein gwefan www.johnhughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes A’i Fab, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Mi fydd y gwasanaeth yn cael ei ffrydio’n fyw ar ein gwefan - www.johnhughesandson.co.uk – Ffrydio’n Fyw – Amlosgfa Bangor – ‘Username’ (wuxe7503) – ‘Password’ (573946).


Of Glorian Estate, Amlwch Port, passed away after a short illness at Ysbyty Gwynedd, aged 68 years. Beloved wife of Wil. Loving mother of Kevin and Wendy. Proud nain of Toni, Kyle, Sophie and Matthew and great nain of Leon and Mìla. Dear sister of David and Mandy. Pam will be deeply missed by her family and wide circle of friends. A public service and committal will be held at Bangor Crematorium on Tuesday December 7th 2021 at 11am. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Pam towards Hope House (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation www.johnhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. The service will be live streamed via video link on our website - www.johnhughesandson.co.uk - Live Stream – Bangor Crematorium - Username (wuxe7503) - Password (573946).


LOFTUS, FRANCIS (FRANK)
18 November 2021

Of Nant y Mynydd, Llanfechell, passed away peacefully at St. David’s Hospice, Holyhead, aged 84 years. Beloved husband of the late Muriel. Loving stepfather of Julie. Proud grandfather of Carla and great grandfather of Cairo. Dear brother of Barrie and the late Jimmy. Frank will be sadly missed by his family and friends. Public service at Penuel Chapel, Llangefni on Tuesday November 30th 2021 at 2.30pm followed by committal at Bangor Crematorium at 3.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Frank towards St. David’s Hospice, Holyhead (cheques payable to ‘R & A Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation www.rahughesandson.co.uk). The service will be livestreamed via video link on our website (dependent on internet signal) – www.rahughesandson.co.uk – Live Stream – Live Penuel Chapel. Enquiries and donations care of the funeral directors R & A Hughes & Son, Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


JONES, JOHN IORWERTH
17 November 2021

Llwyn Ednyfed, 17eg o Dachwedd 2021, yn dawel yn Ward Gogarth, Ysbyty Gwynedd. Gŵr annwyl Olwen, tad cefnogol Susan a Dylan, tad yng nghyfraith arbennig Angharad a Dylan, taid amhrisiadwy Ioan, Morgan, Tudur, Iolo a Dyfnan. Brawd agos Eluned a’r diweddar Gwyn. Brawd yng nghyfraith ac ewythr hoff. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor, Dydd Gwener 26ain o Dachwedd 2021 am 3.30 o’r gloch. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar pe dymunir i Parkinson’s Research UK (sieciau yn daladwy i ‘R & a Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’ neu gallwch wneud ar ein gwefan www.rahughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & A Hughes a’i Fab, Capel Penuel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497


Llwyn Ednyfed, 17th November 2021, peacefully at Gogarth Ward, Ysbyty Gwynedd. Dear husband of Olwen, supportive father to Susan and Dylan, special father-in-law to Angharad and Dylan, priceless grandfather to Ioan, Morgan, Tudur, Iolo and Dyfnan. Close brother to Eluned and the late Gwyn. Fond brother-in-law and uncle. Public service and committal at Bangor Crematorium on Friday 26th November 2021 at 3.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully received towards Parkinson’s Research UK (cheques payable to ‘R & A Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation www.rahughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors R & A Hughes and Son, Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


LONSDALE, ALLAN GEORGE (WADS)
15 November 2021

Of Pentrefelin, Amlwch, passed away suddenly in Chesterfield, aged 70 years. Beloved son of Mary and the late John. Dear brother of David, Dennis and Brian. Cherished uncle of Barnaby. Best friend of Karen and godfather of John, Michael and Christie. Allan will be sadly missed by his family and friends. A public service and committal will be held at Bangor Crematorium on Saturday December 4th 2021 at 11.30am. No flowers by request but donations will be gratefully received in memory of Allan towards the Wales Air Ambulance Charitable Trust via https://www.justgiving.com/fundraising/alfa-coaches (organised by Allan’s friends). Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461.


HUGHES, JOHN (JOHN NEBO)
14 November 2021

Tachwedd 14eg 2021, o Nebo, Penysarn, hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd Bangor yn 63 mlwydd oed. Annwyl fab y diweddar Hywel a Joan Margaret Hughes. Brawd cariadus Richard a Hywel a brawd yng nghyfraith Linda. Ewythr hoffus Cynan a Lowri. Diolch arbennig i Nesta am fod yn gymydog da ag i Jane Balog am edrych ar ôl y cŵn. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu, ei gwsmeriaid a’i gylch eang o ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Llanwenllwyfo, Dydd Sadwrn, Tachwedd 27ain 2021 am 1.30 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent yr Eglwys. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn garedig tuag at Canolfan Ymchwil Cancr Gogledd Cymru drwy law Prifysgol Bangor (sieciau yn daladwy i ‘John Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’ neu gallwch wneud rhodd drwy ein gwefan www.johnhughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes A’i Fab, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461.


November 14th 2021, of Nebo, Penysarn, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 63 years. Dear son of the late Hywel and Joan Margaret Hughes. Loving brother of Richard and Hywel and brother-in-law of Linda. Fond uncle of Cynan and Lowri. A special thanks to Nesta for being a good neighbour and to Jane Balog for looking after the dogs. John will be sadly missed by his family, customers, and wide circle of friends. A public service will be held at Llanwenllwyfo Church on Saturday November 27th 2021 at 1.30pm followed by interment at the Church cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully accepted towards the North Wales Cancer Research Centre care of Bangor University (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation www.johnhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461.


ASHALL, PETER DAVID
13 November 2021

Of Tyn Coed, Moelfre, passed away peacefully at Fairways Newydd, Llanfairpwll, aged 80 years. Beloved partner of Jean. David will be sadly missed by his family and friends. A public service and committal will be held at Bangor Crematorium on Wednesday 24th November 2021 at 1.30pm. No flowers by request but donations will be gratefully received in memory of David towards Prostate Cancer (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation www.johnhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461.


Y PARCHEDIG / REVEREND, IEUAN LLOYD
12 November 2021

12fed o Dachwedd 2021, o Llanfairpwll, hunodd yn dawel yng nghartref gofal Glan Rhos, Brynsiencyn, yn 95 mlwydd oed. Gŵr cariadus Beryl. Tad gofalus Rhys a Sioned a thad yng nghyfraith Rhian a Keith. Taid balch Lowri ag Eiry. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i ffrindiau. Cynhelir angladd hollol breifat ar Ddydd Llun Tachwedd 22ain 2021. Derbynnir rhoddion, os dymunir, tuag at Y Samariaid (sieciau yn daladwy i ‘R & A Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’ neu ewch ar ein gwefan www.rahughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & A Hughes a’i Fab, Capel Penuel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


12th November 2021, of Llanfairpwll, passed away peacefully at Glan Rhos nursing home, aged 95 years. Beloved husband of Beryl. Caring father of Rhys and Sioned and father-in-law of Rhian and Keith. Proud grandfather of Lowri and Eiry. Ieuan will be sadly missed by his family and friends. A strictly private funeral will be held on Monday 22nd November 2021. Donations, if desired, will be gratefully received towards The Samaritans (cheques payable to ‘R & A Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation www.rahughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors R & A Hughes & Son, Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


HERBERT, MYRA ROTHWELL (MYRA SHAW)
11 November 2021

O Nebo, Penysarn, Hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd Bangor yn 80 mlwydd oed. Mam gariadus Caroline a’r diweddar Chris. Chwaer hoff Janis a David. Nain arbennig Jamie, Ellie, Jessica, Dougie, Joshua, Liam and William. Hen Nain Mia Lily. Bydd colled enfawr i’w theulu a’i ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Sant Eilian, Dydd Mercher, Tachwedd 24ain 2021 am 10.30 y bore ac yna rhoddir i orffwys ym Mynwent Llaneilian. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn garedig tuag at Ambiwlans Awyr Cymru (sieciau yn daladwy i ‘John Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’ neu gallwch wneud rhodd drwy ein gwefan www.johnhughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes A’i Fab, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461.


November 11th 2021, of Nebo, Penysarn, peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 80 years. Beloved mother of Caroline and the late Chris. Dear sister of Janis and David. Much loved and cherished Nain of Jamie, Ellie, Jessica, Dougie, Joshua, Liam and William. Great “nain” of Mia Lily. Myra will be sadly missed by all her family and friends.A public service will be held at St Eilian Church, Llaneilian on Wednesday November 24th 2021 at 10.30am followed by interment at Llaneilian cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully accepted towards the Welsh Air Ambulance (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation www.johnhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461.


BROOKES, LEE ANTHONY
09 November 2021

Passed away suddenly at his home in Tyn Llidiart, Llanedwen, aged 49 years. Beloved son of the late Thomas and Stephanie. Dear brother of David and brother-in-law of Donna. Proud uncle of Andrew, Shawn, Natalie, Natasha, Warren, Scarlett and Millie Mae. Lee will be sadly missed by his family and friends. A public service and committal will be held for Lee and his father Thomas at Bangor Crematorium, Tuesday 23rd November 2021 at 2.30pm. No flowers or donations as per his request Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461.