Ein Dewis Ni o Gynllun Angladd Talu Ymlaen Llaw yw’r Siarter Aur

Rhoi tawelwch meddwl i chi ynglŷn â’r dyfodol.

Mae sicrhau nad yw ein teuluoedd yn gorfod ysgwyddo unrhyw bryderon ychwanegol ar adeg anodd yn bwysig iawn i ni i gyd. Gyda’n cymorth ni, gallwch gynllunio ymlaen llaw fel bod popeth wedi ei drefnu a’ch dymuniadau wedi eu wireddu.

Ein cynlluniau:

  • Trefnu pob manylyn o’ch angladd yn unol â’ch cyfarwyddiadau
  • Sicrhau nad oes pryder nac ansicrwydd i’ch teulu
  • Osgoi costau ychwanegol trwy dalu ymlaen llaw

Gallwn roi cyngor i chi ynglŷn â nifer o ddewisiadau yn ymwneud ag angladdau a delir ymlaen llaw. Isod, fe felwch ddolen i wefan Siarter Aur ble cewch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Os hoffech gael sgwrs bellach ynglŷn â chynllun angladd, mae croeso i chi ein cysylltu.

Siarter Aur