Hanes

Yn gynnar yn y 1900au, gweithiodd John Hughes fel prentis i Griffith Roberts (Emporium) cyn cymryd y busnes rhai blynyddoedd yn ddiweddarach. Daeth â’i fab, John, i mewn i’r busnes ac yn sgil hyn ffurfio John Hughes a’i Fab. Gweithiodd y ddau yn galed a sefydlu busnes a oedd yn un proffesiynol a gofalgar sydd yn parhau i fod felly, ac yn unol â’r elfennau gorau sydd i’w disgwyl mewn busnes teuluol. Ymddeolodd John Hughes (hynaf) yn 1967.

Gweithiodd John yn ddiflino i gynnal y gwaith a ddechreuwyd gan ei dad, a gwasanaethu’r gymuned nid yn unig trwy’r busnes ond hefyd trwy nifer o swyddogaethau cyhoeddus ac elusennol. Yna, bu i John ein cynnwys ni, sef ei wraig Phyllis, ei feibion Arwel a Ieuan, yn y busnes a bu i ni gymryd yr awennau wedi iddo fynd yn sâl. Yn drist iawn, collwyd John yn 2003.

Sefydlwyd R. Hughes a'i Fab yn 1970 gan Robin Hughes wedi cyfnod llwyddiannus o fod yn Saer Maen. Bu i Robin wneud ei brentisiaeth yn Amlwch gyda Thomas Owen Williams, Saer Maen yn Stryd Salem. Wedi i Robin gwblhau'i brentisiaeth, bu iddo ymgymryd â busnes Saer Meini yn Llangefni a gafodd ei sefydlu yn 1914. Bu i Robin a Robert sefydlu R. Hughes a'i Fab Trefnwyr Angladdau yng ngweithdy Monfa 2000, a fu'n adeiladau ynghlwm â threfnu angladdau ers 1968, ac yna troi Tŷ Eilian yn swyddfa sydd yn cael ei ddefnyddio hyd heddiw.

Rydym yn angerddol dros broffesiynoldeb a chyfeillgarwch er mwyn cynnal safonau uchel mewn busnesau â hanes gwerthfawr iddynt yn Amlwch a Llangefni.