Tel/Fax: 01407 830461

Mobile: 07768 860959

Hanes

Yn gynnar yn y 1900au, gweithiodd John Hughes fel prentis i Griffith Roberts (Emporium) cyn cymryd y busnes rhai blynyddoedd yn ddiweddarach. Daeth â’i fab, John, i mewn i’r busnes ac yn sgil hyn ffurfio John Hughes a’i Fab. Gweithiodd yn ddau yn galed a sefydlu busnes a oedd yn un proffesiynol a gofalgar, a sy’n parhau i fod felly, ac yn unol â’r elfennau gorau sydd i’w disgwyl mewn busnes teuluol. Ymddeolodd John Hughes (hynaf) yn 1967.

Gweithiodd John yn ddiflino i gynnal y gwaith a ddechreuwyd gan ei dad a gwasanaethu’r gymuned nid yn unig trwy’r busnes ond hefyd trwy nifer o swyddogaethau cyhoeddus ac elusennol.

Yna, daeth â ni, sef ei wraig Phyllis, ei feibion Arwel ac Ieuan, i mewn i’r busnes a bu i ni gymryd yr awennau pan aeth yn sâl. Yn drist iawn, collwyd John yn 2003. Mae cynnal safonau uchel o bwysigrwydd mawr i ni, ynghyd â phroffesiynoldeb, cyfeillgarwch teuluol a gofal am fusnes a sefydlwyd bron i ganrif yn ôl.