Eglwysi, Capeli a Mynwentydd

Dyma rai delweddau o Eglwysi a Chapeli sydd ar gael i gynnal Gwasanaeth neu Angladd ynddynt.

St Eleth Church Amlwch

Eglwys Sant Eleth Amlwch.

Catholic Church Amlwch

Eglwys Gatholig Ein Harglwyddes, Seren y Môr. Eglwys Gatholig Amlwch.

Bethesda Chapel Amlwch Capal Mawr

Capel Bethesda, Amlwch, Capel Mawr.

Wesley Street Chapel

Capel Fethodistiaid Stryd Wesley, Amlwch.