Obituary

PARRY, GWLADYS
13 April 2024

13eg o Ebrill 2024, o Maes Llydan, Benllech, hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd yn 90 mlwydd oed.

Mi fydd yn golled enfawr i’w theulu a’i ffrindiau.

Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Libanus, Benllech ar ddydd Mawrth 7fed o Fai 2024 am 11 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Soar, Brynteg. Blodau’r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Ymchwil Cancr Gogledd Orllewin - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


13th April 2024, of Maes Llydan, Benllech, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd aged 90 years.

Gwladys will be deeply missed by her family and friends.

Public service at Libanus Chapel, Benllech on Tuesday 7th of May 2024 at 11am followed by interment at Soar, Brynteg cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully accepted towards North West Cancer Research - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


Jones, Siân Eleri
10 April 2024

Hunodd yn annisgwyl ond yn dawel, dydd Mercher, 10fed o Ebrill 2024 yng nghwmni ei theulu yn Ysbyty Wrecsam Maelor yn 31 mlwydd oed. Gynt o Frynsiencyn, Ynys Môn.

Mam gariadus Aiden a Shantelle. Merch, chwaer ac wyres arbennig. Nith, anti a chyfneither hoffus a ffrind triw – bydd pawb a oedd yn adnabod Siân yn colli ei gwên, a’i chymeriad hwyliog.

Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor, prynhawn Gwener, 3ydd o Fai 2024 am 2.30 o’r gloch. Dim blodau ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Siân tuag at achosion lleol - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


Passed away unexpectedly but peacefully on Wednesday, 10th April 2024, in the presence of her family at Wrexham Maelor Hospital, aged 31 years. Formerly of Brynsiencyn, Isle of Anglesey

Loving mother of Aiden and Shantelle. Affectionate and special daughter, sister and granddaughter. Fond niece, aunty, cousin and a true friend to many – everyone who knew Siân will miss her smile and her lively presence.

Public service at Bangor Crematorium on Friday 3rd May 2024 at 2.30pm. No flowers but donations gratefully accepted in memory of Siân towards local charities - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


EVANS, JOHN WYNNE
10 April 2024

10fed o Ebrill 2024, hunodd yn dawel yn ei gartref yn Amlwch yn 75 mlwydd oed.

Annwyl frawd Wendy. Ewythr hoffus i Mark a Sian. Hen ewythr ymroddgar i Carrie ag Ollie. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i ffrindiau.

Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Sant Eleth, Amlwch, Dydd Gwener, Ebrill 26ain 2024 am 12 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Amlwch. Blodau’r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Wynne tuag at ‘Chance to Shine’ - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, yng ngofal R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Ffôn: 01407 830461 / 01248 723 497.


10th April 2024, passed away peacefully at his home in Amlwch, aged 75 years.

Cherished brother of Wendy. Fond uncle of Mark and Sian. Devoted great uncle of Carrie and Ollie. Wynne will be sadly missed by his family and friends.

Public service at St. Eleth Church, Amlwch, on Friday April 26th 2024 at 12 noon followed by interment at Amlwch cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Wynne towards ‘Chance to Shine’ - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port c/o R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.


WILLIAM IVOR, PRITCHARD (WILL SKERRIES)
08 April 2024

8fed o Ebrill 2024, o Porth Amlwch, hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, yn 81 mlwydd oed.

Tad balch Elizabeth, William ag Elaine. Taid, hen daid a tad yng nghyfraith hoffus. Annwyl frawd Mary a’r diweddar Owen, Esther a Catherine. Ewythr cariadus i’w neiaint a’i nithoedd. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i ffrindiau.

Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Sant Eilian, Llaneilian ar ddydd Mawrth Ebrill 30ain 2024 am 12.45 o’r gloch ac yna yn Amlosgfa Bangor am 2.30pm. Blodau’r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Will tuag at R.N.L.I Moelfre a The Fisherman’s Mission - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, cangen o R & J Hughes and Son Ltd. Ffôn: 01407 830461 / 01248 723 497.


8th April 2024, of Amlwch Port, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 81 years.

Proud father of Elizabeth, William and Elaine. Fond grandfather, great grandfather and father-in-law. Dear brother of Mary and the late Owen, Esther and Catherine. Loving uncle to his nieces and nephews. Will, will be sadly missed by his family and friends.

Public service in St Eilian Church, Llaneilian on Tuesday 30th April 2024 at 12.45pm followed by a committal at Bangor Crematorium at 2.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Will towards R.N.L.I Moelfre and The Fisherman’s Mission - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port, branch of R & J Hughes and Son Ltd. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.


JONES, MARY
31 March 2024

31ain o Fawrth 2024, o Llandegfan, hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd yn 81 mlwydd oed.

Mam gariadus Gwenan. Nain falch Cian ac Evie. Annwyl chwaer Vicky. Bydd yn golled i’w theulu a’i ffrindiau.

Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor ar ddydd Mercher 1af o Fai 2024 am 12 o’r gloch. Blodau’r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Mary tuag at Ymchwil Leukaemia - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


31st March 2024, of Llandegfan, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 81 years.

Loving mother of Gwenan. Proud grandmother of Cian and Evie. Dear sister of Vicky. Mary will be sadly missed by her family and many friends.

Public service and committal at Bangor Crematorium on Wednesday 1st May 2024 at 12pm. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Mary towards Leukaemia Research - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk.. Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


ALLEN, DOUGLAS VAUGHAN
29 March 2024

Hunodd yn sydyn yn ei gartref yn Amlwch yn 79 mlwydd oed.

Priod annwyl Ceridwen. Tad balch Christabel. Llys Taidi i Isabelle a Jack. Annwyl frawd Doreen (ei efaill), Meg, Nancy, Bob, Linda, Don a Tony. Ewythr cariadus i’w neiaint a’i nithoedd. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i gylch eang o ffrindiau.

Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor ar ddydd Iau, 18fed o Ebrill 2024 am 1.30 o’r gloch. Blodau’r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Doug tuag at RNLI Moelfre a SSAFA - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, cangen o R & J Hughes and Son Ltd. Ffôn: 01407 830461 / 01248 723 497. Mi fydd y gwasanaeth yn cael ei ffrydio’n fyw ar ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk – Ffrydio’n Fyw – Amlosgfa Bangor – ‘Username’ (haso3213) – ‘Password’ (387760).


Passed away suddenly at his home in Amlwch aged 79 years.

Beloved husband of Ceridwen. Proud father of Christabel. Fond Step Taidi to Isabelle and Jack.

Dear brother of Doreen (his twin), Meg, Nancy, Bob, Linda, Don and Tony. Loving uncle to his nephews and nieces. Doug will be sadly missed by his family and wide circle of friends.

Public service and committal at Bangor Crematorium on Thursday, 18th of April 2024 at 1.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Doug towards Moelfre RNLI and SSAFA - cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port, branch of R & J Hughes and Son Ltd. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497. The service will be live streamed via video link on our website www.rjhughesandson.co.uk - Live Stream – Bangor Crematorium - Username (haso3213) - Password (387760).


OWEN, ELIZABETH ANN (BET / BETI)
29 March 2024

Bu farw yn heddychlon ar y 29ain o Fawrth 2024 (o fewn wythnos i fod yn 104 mlwydd oed) yng nghwmni teulu. Gynt o Mandela, Rhosmeirch, cafodd ofal arbennig yng Nghartref Rhos, Malltraeth ers 2020.

Priod y diweddar William Edward, mam a mam-yng-nghyfraith hynod driw i Richard a’i wraig Alwena, a’r diweddar Leah a’i gwr Eifion. Nain annwyl i Irfon a Bethan, ac Angharad, Elysteg, Ynyr a Rhys a’u partneriaid oll. Hen nain “Nain Bach” eithriadol o falch o’i hunarddeg or-wyrion.

Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Ebenezer, Rhosmeirch, ddydd Gwener 12fed o Ebrill 2024 am 11o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent y capel. Blodau’r teulu yn unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof amdani i Gronfa Mynwent Ebenezer, Rhosmeirch - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law’r ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


JONES, ANN (NANNA / NAN)
28 March 2024

28ain o Fawrth 2024 o Bodorgan, a hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, yn 86 mlwydd oed.

Gwraig ffyddlon i’r diweddar Alwyn. Mam amhrisiadwy i Gladys, Alvan, Helen, Ian, Dyfan a’r ddiweddar Jennifer. Mam yng nghyfraith i Steff, Bethan, Sara a Kevin. Nain werthfawr i Daron, Ffion, Caryl, Nia, Andrew, Danielle, Ioan, Joseff, Elin, Derfel, Endaf, Llinos, Shiwan, Catrin a Dion, a hen nain gariadus i’w gor-wyr a wyresau. Annwyl chwaer Tom a’r ddiweddar Alice a chwaer yng nghyfraith Gareth a Ceri.

Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Sant Beuno, Trefdraeth, Bodorgan ar ddydd Iau 11eg o Ebrill 2024 am 11o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Trefdraeth. Blodau’r teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Plas Crigyll - sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu drwy ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk. Ymholiadau a rhoddion drwy law’r ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


KIBBLEWHITE, CARL
28 March 2024

Passed away suddenly but peacefully at his home in Amlwch aged 61 years.

Beloved husband of Hayley. Loving father of Karl, Daniel, Shaun, Jade and stepfather of Leanne. Proud grandfather to his grandchildren. Dear brother of Tarnya, David, Jason, Kevin, Sharon and Michelle.

Public service at Britannia Chapel of Rest, Amlwch on Thursday 18th April 2024 at 3.30pm followed by a strictly private committal. The family request that the congregation wear a Union Jack item in memory of Carl. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Carl towards the Blinded Veterans Association - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port c/o R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.


GOLDER, ANTHONY RALPH SHARMAN (TONY)
28 March 2024

Passed away peacefully in Rhosneigr aged 98 years.

Beloved husband of the late Christine. Loving stepfather to Sarah and Christine and adopted father to Anna. Proud grandfather and great grandfather. Tony will be sadly missed by his family and friends.

Public service at Rhosneigr Evangelical Church, Horeb Chapel on Wednesday 17th April 2024 at 2pm followed by interment at Llanfaelog cemetery. Family flowers only but donations would be greatly appreciated towards Barnabus Aid and Open Doors - please make cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or via our website www.rjhughesandson.co.uk. Enquiries care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.