Tel: 01407 830461
Mobile: 07768 860959

Tel: 01248 723497
Mobile: 07542 679661

Obituary

MCLUNE, EMANUEL MORTIMER (MORTIE)
01 November 2020

Of Bethesda Street, Amlwch, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor, aged 100 years. Beloved husband of the late Carmen. Loving father of Fay, Jerusa and Delma. Proud grandfather of Janet, Gillian, Matthew and Emma-Lynne. Great grandfather of Akira, Leah and Jerome. Mortie will be deeply missed by all of his family and wide circle of friends. Private service for the family only at Bangor Crematorium, Wednesday, 11th November 2020. No flowers but donations will be gratefully accepted in memory of Mortie towards Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses, Amlwch (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


BROOK, ERIC
23 October 2020

Formerly of Cartref, Bay View Road, Benllech, who passed away peacefully at Cerrig-yr-Afon Nursing Home, Felinheli, aged 90 years. Loving husband of the late Elizabeth Jane. Wonderful father of Karen, Christine, Philip & Paul. Kind and generous taid of Ellie, grandad of Craig & Kay, Daniel & Adam and Grampy Eric of Kelly, Jasmin & Melanie. Dear brother of Joan, Keith, Nora and the late Muriel, Freda and Alan. Private service at Gorslwyd Chapel, Rhosybol, Thursday 12th November 2020 at 1pm followed by interment at Amlwch cemetery. Family and friends are welcome to pay their respects near the cemetery, however, please note social distancing restrictions must be observed. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Eric towards the restoration of St Peter’s Church in Heysham, Morecambe (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


ORCHARD, ARTHUR VICTOR
12 October 2020

Passed away peacefully at his home in Gwelfor Estate, Cemaes Bay, aged 86 years. Beloved husband of Brenda. Loving father of Dianne. Arthur will be sadly missed by all of his family and friends. Private service for the family only at St. Patrick’s Church, Llanbadrig, Wednesday October 21st 2020 at 11:30am followed by interment at The Rhyd cemetery, Cemaes Bay. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Arthur towards Wales Air Ambulance. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


JONES, GLYN
30 September 2020

30ain o Fedi 2020, hunodd yn dawel yn ei gartref Talar Wen, Rhosybol, yng nghwmni ei deulu agos ar ôl cyfnod o waeledd yn 95 mlwydd oed. Priod cariadus Grace. Tad arbennig o garedig Rhys ac Ann. Taid balch a hwyliog Elain, Glesni a Geraint. Brawd annwyl Ella. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i ffrindiau oll. Gwasanaeth breifat i’r teulu yn unig yng Nghapel Gorslwyd, Rhosybol, Dydd Mercher Hydref 7fed 2020 am 11.30 o’r gloch ac i ddilyn ym mynwent Gorslwyd, Rhosybol. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn garedig er cof am Glyn tuag at Nyrsys lleol (seiciau yn daladwy i ‘John hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk


WILLIAMS, DILYS MARY
30 September 2020

30ain o Fedi 2020, o Craig y Don, Porth Amlwch, hunodd yn sydyn ond yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor yn 73 mlwydd oed. Priod annwyl John. Mam gariadus Michael, Gayle, Dermot a’r diweddar Michelle. Nain balch Robat, Bethan, Sophie, Kieran, Millie, Phoebe, Stephanie, Osian a hen nain Elin, Lliwen, Tomos, Jamie, Jac, Mia a Faith. Mi fydd yn golled enfawr i’w theulu a’i ffrindiau oll. Gwasanaeth a chladdedigaeth breifat i’r teulu yn unig ym mynwent Amlwch, Dydd Gwener, Hydref 9fed 2020 am 12 o’r gloch. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn garedig er cof am Dilys tuag at Ward Alaw drwy law Awyr Lâs. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk


30th September 2020, of Craig y Don, Amlwch Port, passed away suddenly but peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor, aged 73 years. Beloved wife of John. Loving mother of Michael, Gayle, Dermot and the late Michelle. Proud nain of Robat, Bethan, Sophie, Kieran, Millie, Phoebe, Stephanie, Osian and great grandmother of Elin, Lliwen, Tomos, Jamie, Jac, Mia and Faith. Dilys will be sadly missed by all of her family and friends. Private service and interment for the family only at Amlwch cemetery, Friday 9th October 2020 at 12pm. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Dilys towards Alaw Ward c/o Awyr Lâs. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


ROBERTS, WILLIAM GWYN
29 September 2020

Of Maes y Llan, Amlwch, passed away peacefully in Ysbyty Gwynedd, Bangor, aged 53 years. Beloved son of Carol Roberts and the late William David John Roberts. Fond and caring brother of Bethan. Dear nephew of Pat and Brian Marshall and Mavis and Richard Williams. Gwyn will be sorely missed by all of his family and friends. Private service and interment for the family only at Rhyd cemetery, Cemaes Bay, Tuesday October 6th 2020 at 1pm. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Gwyn towards Cybi Ward, Ysbyty Gwynedd c/o Awyr Lâs. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


FAIRBANKS, DAVID MALCOLM
20 September 2020

Of Penrhyd, Amlwch, passed away peacefully in Ysbyty Glan Clwyd, aged 78 years. Beloved husband of Jean. Loving father of Tina. Proud grandfather of Gemma, Chloe and Jake and great grandfather of Josh, Harry, Alfie and Starr. Dear brother of Paul, Geoff, Angela and Richard. David will be sadly missed by all of his family and friends. Private service and interment for the family only at Amlwch cemetery, Saturday, September 26th 2020 at 11am. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of David towards Hospice at Home. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


JONES, WYNN
13 September 2020

Of Maes Llwyn, Amlwch, passed away peacefully in Ysbyty Gwynedd, Bangor, aged 91 years. Beloved husband of the late Sylvia. Loving father of Bryn and Edwin and father in law of Grazia. Proud taid of Gilberto and Filippo. Wynn will be sorely missed by all of his family and friends. Private service and committal for the family only at Bangor Crematorium, Friday September 25th 2020 at 1.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully accepted in memory of Wynn towards Macmillan Nurses. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


WILLIAMS, GWYNFOR (GWYN)
05 September 2020

Medi 5ed 2020, hunodd yn dawel yng nghwmni ei deulu yn ei gartref 10 Lon Ffrydlas, Bethesda yn 85 mlwydd oed. Gŵr cariadus Carol. Annwyl ‘dad’ Barry, Ally a Karen. Taid balch Josh, Jake, Cai a Cian. Brawd Eirlys, Elfed, Ceinwen, Emlyn, Elinor a’r diweddar Blodwen, Griff a Gareth. Ewythr hoffus i’w holl nithoedd a neiaint. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i ffrindiau oll. Gwasanaeth preifat i’r teulu yn unig yn Amlosgfa Bangor, Dydd Mawrth Medi 15eg 2020 am 1.30 o’r gloch. Dim blodau yn ôl ei ddymuniad ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Gwyn tuag at GIG Cymru drwy law Awyr Lâs. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk


September 5th 2020, passed away peacefully in the presence of his family at his home 10 Ffrydlas Road, Bethesda, aged 85 years. Loving husband of Carol. Dear ‘dad’ of Barry, Ally and Karen. Proud taid of Josh, Jake, Cai and Cian. Brother of Eirlys, Elfed, Ceinwen, Emlyn, Elinor and the late Blodwen, Griff and Gareth. Dear uncle to all of his nieces and nephews. Gwyn will be sorely missed by all of his family and friends. Private service and committal for the family only at Bangor Crematorium, Tuesday September 15th 2020 at 1.30pm. No flowers as per Gwyn’s request but donations will be kindly accepted in memory of Gwyn towards NHS Wales c/o Awyr Lâs. Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


WELCH, ALAN (KING)
19 August 2020

Of Bryngwynt, Amlwch, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor, aged 63 years. Beloved dad, brother, uncle and partner. Alan will be sadly missed by all of his family and friends. Private service and interment for the family only at Amlwch cemetery, Friday 28th August 2020 at 2:30pm. No flowers by request but donations will be gratefully received in memory of Alan towards Cancer Research UK. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk