Obituary

WILLIAMS, EMRYS GWYN
09 April 2022

Of Amlwch, passed away unexpectedly at the age of 77 years. Beloved husband of the late Hilary. Loving father of Marcus and Steven. Proud grandfather of Tara, Cordelia and Ffion. Emrys will be sadly missed by his family and friends. A public service and committal will be held at Bangor Crematorium on Wednesday, April 27th 2022 at 11am. Family flowers only, but donations will be gratefully accepted in memory of Emrys towards the RNLI Branches on Anglesey (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port branch of R & J Hughes and Son Ltd. Tel: 01407 830 461 / 01248 723 497.


PERCIVAL, MARGARET
09 April 2022

Of Llys Cadwaladr, Maesgeirchen, passed away peacefully at Glan Clwyd Hospital, aged 78 years. Margaret will be sadly missed by Gordon, Nadine, Jackie, Vanessa and Mark. Mother-in-law of Griff, Ian, Simon, and Cheryl. Proud nan of Jen, Corey, Dan, Melissa, Kelsey, Joe and Leon and nanny to Harry. Dear sister of Bob, Dave, and the late Barbara. Margaret will be sadly missed by her family and friends. Public service and committal at Bangor Crematorium on Thursday 28th April 2022 at 1.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Margaret towards Plas Hedd care home, Bangor and Eglwys y Groes, Maesgeirchen (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


JONES, JOHN OWEN (JOHN TYN PWLL)
04 April 2022

4ydd o Ebrill 2022, o Llecyn, Rhostrehwfa, hunodd yn dawel ac yn ddewr yn 72 mlwydd oed. Annwyl ŵr Ann. Tad cariadus Samantha a Ruth. Tad yng nghyfraith Tudor a Ceirion. Taid balch Sion, Annest, Huw, Martha, Ifan, Noah a Mabli. Annwyl frawd Margaret, William, Gwynedd, Hefin, Catherine a’r diweddar Owen. Mi fydd yn golled i’w deulu a’i ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Horeb, Llangristiolus, Dydd Sadwrn 16eg o Ebrill 2022 am 12 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent gymunedol Llangristiolus. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am John tuag at Diabetes UK (sieciau i gyd yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu ewch ar ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


4th April 2022, of Llecyn, Rhostrehwfa passed away peacefully and brave, aged 72 years. Beloved husband of Anne. Loving father of Samantha and Ruth. Father-in-law of Tudor and Ceirion. Proud grandfather of Sion, Annest, Huw, Martha, Ifan, Noah and Mabli. Dear brother Margaret, William, Gwynedd, Hefin, Catherine and the late Owen. John will be sadly missed by his family and friends. Public service at Horeb Chapel, Llangristiolus on Saturday 16th April 2022 at 12pm followed by internment at Llangristiolus community cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of John towards Diabetes UK (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


FIGONI, ERIC JOSEPH
03 April 2022

29/02/1948 – 03/04/2022


Hunodd yn sydyn yn ei gartref, 10 Stad Gorwel, Amlwch, yn 74 mlwydd oed. Annwyl ŵr Pat. Tad cariadus Paul a Lynne a tad yng nghyfraith Andrea a Gwynfor. Gamps balch Bethany, Hannah, Rhys a Sion. Annwyl frawd Jeffrey. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus Eglwys Sant Eleth, Amlwch ar Ddydd Mercher 20fed o Ebrill 2022 am 1 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Amlwch. Dim blodau na thei ddu yn ôl dymuniad Eric ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Eric tuag at Ambiwlans Awyr Cymru a’r British Heart Foundation (sieciau i gyd yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu ewch ar ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, cangen o R & J Hughes and Son Ltd. Ffôn: 01407 830461 / 01248 723 497.


Passed away suddenly at his home, 10 Gorwel Estate, Amlwch, aged 74 years. Beloved husband of Pat. Loving father of Paul and Lynne. Father-in-law of Andrea and Gwynfor. Proud gramps of Bethany, Hannah, Rhys and Sion. Dear brother of Jeffrey. Eric will be sadly missed by his family and friends. Public service at St. Eleth Church, Amlwch on Wednesday 20th April 2022 at 1pm followed by internment at Amlwch cemetery. No flowers and no black tie as per Eric’s wishes but donations will be gratefully received in memory of Eric towards the Wales Air Ambulance and the British Heart Foundation (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port, branch of R & J Hughes and Son Ltd. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.


PRITCHARD, GWYN
03 April 2022

3ydd o Ebrill 2022, hunodd yn dawel yn ei gartref yn Awelfryn, Amlwch yn 78 mlwydd oed. Annwyl ŵr Janice. Tad arbennig Cathryn a Rachel a’u partners Chris a Dafydd. Taid balch James. Hoff yncl Ian ag Alan. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i gylch eang o ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus yn Nghapel Bethesda (Capel Mawr), Amlwch, Dydd Gwener 22ain o Ebrill 22 am 12 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Amlwch. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Gwyn tuag at yr Uned Arennol ym Mangor a Leukemia UK (sieciau i gyd yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu ewch ar ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, cangen o R & J Hughes and Son Ltd. Ffôn: 01407 830 461 / 01248 723 497.


3rd April 2022, passed away peacefully at his home in Awelfryn, Amlwch aged 78 years. Beloved husband of Janice. Special father of Cathryn and Rachel and their partners Chris and Dafydd. Proud taid of James. Fond uncle of Ian and Alan. Gwyn will be sadly missed by his family and wide circle of friends. Public service at Bethesda Chapel (Capel Mawr), Amlwch, on Friday April 22nd 2022 at 12pm followed by internment at Amlwch cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Gwyn towards The Bangor Renal Unit and Leukemia UK (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port branch of R & J Hughes and Son Ltd. Tel: 01407 830 461 / 01248 723 497.


PURKISS, JUNE ELLIS (née Parry)
03 April 2022

3ydd o Ebrill 2022, o Alton, Hampshire, gynt o Argoed, Rhostrehwfa, hunodd yn dawel ac yn ddewr yn 57 mlwydd oed. MAnnwyl wraig Andrew. Mam balch Kathryn. Merch gariadus Arthur a’r diweddar Nancy. Mi fydd yn golled enfawr i’w theulu a’i ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Sant Llwydian, Heneglwys, Bodffordd, Dydd Llun 25ain o Ebrill 2022 am 11.30 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent yr Eglwys. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am June tuag at Ymchwil Cancr Gogledd Orllewin (sieciau i gyd yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu ewch ar ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


3rd April 2022, of Alton, Hampshire, formerly of Argoed, Rhostrehwfa, passed away peacefully and brave, aged 57 years. Beloved wife of Andrew. Proud mother of Kathryn. Loving daughter of Arthur and the late Nancy. June will be sadly missed by her family and friends. Public service at St. Llwydian’s Church, Heneglwys, Bodffordd on Monday 25th April 2022 at 11.30am followed by internment at the Church cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of June towards North West Cancer Research (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


HUMPHREYS, GLENYS
01 April 2022

O Brwynog, Amlwch, gynt o Llanfechell, hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd yn 93 mlwydd oed. Annwyl wraig y diweddar Eddie. Mam gariadus John a Richard. Mam yng nghyfraith Wendy a Susan. Nain balch, Michelle, Sion, Manon, Dafydd ag Aled. Mi fydd yn golled i Mathew, Tom, ei theulu a’i ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Sant Mechell, Llanfechell, Dydd Iau, Ebrill 14eg 2022 am 11 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Llanfechell. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Glenys tuag at Eglwys Sant Mechell, Llanfechell (sieciau i gyd yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu ewch ar ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, yng ngofal R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Ffôn: 01407 830461 / 01248 723 497.


1st April 2022 of Brwynog, Amlwch, formerly of Llanfechell, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 93 years. Beloved wife of the late Eddie. Loving mother of John and Richard. Mother-in-law of Wendy and Susan. Proud grandmother of Michelle, Sion, Manon, Dafydd ag Aled. Glenys will be sadly missed by Mathew, Tom, family and friends. Public service at St. Mechell Church, Llanfechell, on Thursday April 14th 2022 at 11am followed by internment at Llanfechell cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Glenys towards St. Mechell Church, Llanfechell (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Amlwch Port c/o R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01407 830461 / 01248 723 497.


CLAMP, CHRISTOPHER
30 March 2022

Passed away peacefully at his home in Tan Capel, Llangefni, aged 60 years. Beloved husband of Sharon. Loving father of Nicole and Cassandra. Proud son of Julie and son in law of Janet. Dear brother of Mark and Lorraine. Chris will be sadly missed by his family and friends. Public service and committal at Bangor Crematorium, on Wednesday 13th April 2022 at 1.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Chris towards The Llangefni District Nurses and The Palliative Care Team at Caernarfon (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


PRITCHARD, DYLAN
29 March 2022

29ain o Fawrth 2022, o Bryn Siriol, Benllech, hunodd yn annisgwyl 50 mlwydd oed. Annwyl fab Bronwen Anne Pritchard a’r diweddar Robert Pritchard. Brawd cariadus Heather Moon. Mi fydd yn golled i’w deulu a’i ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor ar Ddydd Gwener, 29ain o Ebrill 2022 am 12 o’r gloch. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Dylan tuag at Alzheimer’s Society ac Hafal (sieciau i gyd yn daladwy i ‘R & J Hughes and Son Ltd’ neu ewch ar ein gwefan www.rjhughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


29th March 2022, of Bryn Siriol, Benllech passed away unexpectedly at the age of 50 years. Beloved son of Bronwen Anne Pritchard and the late Robert Pritchard. Loving brother of Heather Moon. Dylan will be sadly missed by his family and friends. A public service and committal will be held at Bangor Crematorium on Friday, April 29th 2022 at 12pm. Family flowers only, but donations will be gratefully accepted in memory of Dylan towards the Alzheimer’s Society and Hafal (please make all cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Ltd’ or please visit our website to make an online donation – www.rjhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son Ltd, Capel Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


JONES, GETHIN HUBERT
27 March 2022

27ain o Fawrth 2022, o Coedmor, Glyn Garth, Porthaethwy, hunodd yn dawel yn Ysbyty Bryn Beryl, Pwllheli yn 85 mlwydd oed. Annwyl ŵr y diweddar Jane Ellen. Tad cariadus Margaret Ann, Shirley Ann a’r diweddar John Glyn. Annwyl frawd Sylinda, Hugh, Myra a’r diweddar William (Wil Dei). Brawd yng nghyfraith hoff Gwilym. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Llandegfan, Dydd Iau 7fed o Ebrill 2022 am 11.30 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym mynwent Llandegfan. Blodau teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar pe dymunir i Ysbyty Bryn Beryl, Pwllheli (sieciau yn daladwy i ‘R & J Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’ neu gallwch wneud ar ein gwefan www.rahughesandson.co.uk). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr R & J Hughes a’i Fab, Capel Penuel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EF. Ffôn: 01248 723 497.


27th March 2022, of Coedmor, Glyn Garth, Menai Bridge, passed away peacefully at Bryn Beryl Hospital, Pwllheli, aged 85 years. Beloved husband of the late Jane Ellen. Loving father of Margaret Ann and Shirley Ann and the late David Glyn. Dear brother of Sylinda, Hugh, Myra and the late William (Wil Dei). Fond brother-in-law of Gwilym. Gethin will be sadly missed by his family and friends. Public service at Llandegfan Church on Thursday 7th of April 2022 at 11.30am followed by internment at Llandegfan cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully received towards Bryn Beryl Hospital, Pwllheli (cheques payable to ‘R & J Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation www.rahughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors R & J Hughes and Son, Penuel Chapel, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.