Tel: 01407 830461
Mobile: 07768 860959

Tel: 01248 723497
Mobile: 07768860961

Obituary

CARTER, DORA
25 September 2021

Of Penysarn, Amlwch, peacefully in her sleep at Ceris Newydd Nursing Home, Bangor, aged 98 years. Beloved wife of the late Ronald Thomas Carter. Dearly loved mother of Nicholas, Paul and Julian and kind mother-in-law of Wendy, Ruth and the late Diane. Cherished grandma to Natasha and Rosie and a proud nanna to Carly, Roxanne, Dylan and Robert. Dora will be sadly missed by her family and friends. Public service and committal at Bangor Crematorium on Thursday 7th October 2021 at 12pm. Family flowers only, but donations will be gratefully received in memory of Dora towards Ceris Newydd Nursing Home, Bangor and RSPCA (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation www.johnhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


ROBERTS, THOMAS CHARLES (TOMMY GORLAN)
21 September 2021

Of Maes Llwyn, Amlwch, passed away peacefully in Ysbyty Gwynedd, aged 82 years. Beloved partner and best friend of Pat. Loving father of Christina, Joanne, Mark and Jason. Proud grandfather of Taylor, Cassie, Maia, Cadi, Llio and Ashia. Dear brother of Ken and the late John. Tom will be sadly missed by all of his family and friends. Public service at St. Eleth Church, Amlwch on Saturday 2nd October 2021 at 11am followed by internment at Amlwch cemetery. Family flowers only, but donations will be gratefully received in memory of Tom towards Wales Air Ambulance (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation www.johnhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


CAINS, GEOFFREY (GEOFF)
18 September 2021

Of Menai Bridge, passed away peacefully aged 94 years. Beloved husband of the late Beryl. Loving father of Diana, Nigel, Simon Fraser and Helen May. Proud grandfather and great grandfather. Dear brother-in-law of Dafydd Fraser Jones and the late Ceinwen Fraser Jones. Geoff will be deeply missed. Public service at St. Mary’s Church, Menai Bridge on Friday October 1st 2021 at 11am followed by a private internment at Mynwent Menai. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Geoff towards Water Aid (cheques payable to ‘R & A Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation www.rahughesandson.cymru). Enquiries and donations care of the funeral directors R & A Hughes & Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


JONES, JOAN
16 September 2021

Of Maes William Williams, Amlwch, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 99 years.Beloved wife of the late John. Loving mother of Jane and Jill and the late Ken and Glyn. Mother-in-law of Ceri, Dei, Jeff and the late Ann. Proud grandmother of Tony, Graham, Alan, Valerie, Mark, Debbie, Joanna, Michelle, Louise and David. Adoring great grandmother of Adam, Rhys, James, Loren, William, Matthew, Hannah, Christian, Tom, Emily, Ryan, Max, Phoebe, Ifan and Gwil. Joan will be deeply missed by her family and friends.Public service at Amlwch Methodist Chapel, Wesley Street, Monday October 4th 2021 at 12pm followed by committal at Bangor Crematorium at 1.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Joan towards the New Cancer Research Unit in Bangor and St. David’s Hospice (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make on online donation). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461.


JONES, RICHARD EILIAN
15 September 2021

(Dick y Plastrwr), 15fed o Fedi 2021, o Penysarn, hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, yn 74 mlwydd oed. Gŵr annwyl Wendy. Tad cariadus Leanda. Taid balch Amy ag Iwan. Hen daid hoffus Lucia a Reuben. Annwyl frawd Gwyneth a Beryl. Ewythr cariadus Elwyn, Alwyn, Sharon, Ruth a’r diweddar Ian. Mi fydd yn golled enfawr i'w deulu a’i gylch eang o ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Sant Eilian, Llaneilian, Dydd Llun Medi 27ain 2021 am 11 o’r gloch ac i ddilyn rhoddir i orffwys ym mynwent yr Eglwys. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion er cof am Richard tuag at Ambiwlans Awyr Cymru (sieciau yn daladwy i ‘John Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’ neu ewch ar ein gwefan www.johnhughesandson.co.uk i wneud rhodd drwy’r wefan). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461.


(Dick the Plasterer), 15th September 2021, of Penysarn, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 74 years.
Beloved husband of Wendy. Loving father of Leanda. Proud grandfather of Amy and Iwan. Cherished great grandfather of Lucia and Reuben. Dear brother of Gwyneth and Beryl. Loving uncle of Elwyn, Alwyn, Sharon, Ruth and the late Ian. Richard will be sadly missed by all of his family and wide circle of friends. Public service at St. Eilian Church, Llaneilian, Monday 27th September 2021 at 11am followed by internment at the Church cemetery. Family flowers only but donations gratefully received in memory of Richard towards Wales Air Ambulance (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation – www.johnhughesandson.co.uk). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461


DUNFORD, JOHN
11 September 2021

11eg o Fedi 2021, yn dawel yn ei gartref yn Llanrhyddlad, gynt o Penysarn, yn 75 mlwydd oed. Gŵr annwyl y diweddar Katie. Tad cariadus Alison, Stephen a Paul a thad yng nghyfraith Iola a Meurig. Taid hoffus Llinos, Teri, Alyshea, Llyr, Einir, Ifan ag Elin. Hen daid balch Callie, Elis a’r diweddar Ollie. Annwyl frawd Michael a’r ddiweddar Margaret. Brawd yng nghyfraith Mary, Tommy, Mairwen, Robart a’r diweddar Jane, Wyn a Helen. Mi fydd yn golled enfawr i'w deulu a’i ffrindiau. Gwasanaeth cyhoeddus yn Eglwys Sant Eilian, Llaneilian, Dydd Llun Medi 20ain 2021 am 11 o’r gloch ac i ddilyn rhoddir i orffwys ym mynwent yr Eglwys. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion er cof am John tuag at Ysbyty Alder Hey (sieciau yn daladwy i ‘John Hughes a’i Fab Cyfrif Rhoddion’). Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461.


11th September 2021, peacefully at his home in Llanrhyddlad, formerly of Penysarn, aged 75 years. Beloved husband of the late Katie. Loving father of Alison, Stephen and Paul and father-in-law of Iola and Meurig. Proud grandfather of Llinos, Teri, Alyshea, Llyr, Einir, Ifan and Elin. Great grandfather of Callie, Elis and the late Ollie. Dear brother of Michael and the late Margaret. Brother-in-law of Mary, Tommy, Mairwen, Robart and the late Jane, Wyn and Helen. John will be sadly missed by all of his family and friends. Public service at St. Eilian Church, Llaneilian, Monday 20th September 2021 at 11am followed by interment at the Church cemetery. Family flowers only but donations gratefully received in memory of John towards Alder Hey Hospital (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461


THOMAS, ELEANOR WINIFRED
11 September 2021

Passed away peacefully at her home in Longae, Bull Bay Road, Amlwch, aged 86 years. Beloved wife of the late James Thomas. Loving mother of Fred, Wendy and Angela. Mother-in-law of Clare. Proud grandmother and great grandmother to all of her grandchildren. Eleanor will be sadly missed by all of her family and friends. Public service and committal at Bangor Crematorium, Wednesday 22nd September 2021 at 2.30pm. No flowers as per request but donations will be gratefully received in memory of Eleanor towards the Cat Protection League (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’ or please visit our website to make an online donation). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461


PRITCHARD, OWEN REGINALD
10 September 2021

MEMORIAL SERVICE:

(formerly a bus driver for 42 years), 23rd March 2020, passed away peacefully and suddenly at his home with his adoring wife Mildred by his side in Llys Ednyfed, Ednyfed Hill, Amlwch Port, aged 85 years. Owen was clearly loved by all who knew him. A wonderful husband to Mildred. Father to John, Shirley, Yvonne and the late Ann. Father-in-law to Brian. Proud Taid to Gavin, Eifion, Sioned, Iwan and Gethin and great grandfather to Ella-Rose and Mia-Rose. Brother to Hugh, Mayra, Wyn and the late Tommi and a brilliant uncle to all of their children. He will be deeply missed by his sisters-in-law and brother-in-law and also Megs and Sioned who had a special place in his heart. A memorial service will be held at St. Eleth Church, Amlwch, Saturday 18th September 2021 at 11am followed by internment of his ashes in Amlwch cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Owen towards Carelink Amlwch (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


SINFIELD, SHEILA
08 September 2021

Of Llangaffo, passed away peacefully in Glan Rhos Nursing Home, Brynsiencyn, aged 79 years. Loving mother of Jill and Steven. Mother-in-law of Steve and Julie. Proud grandmother and great grandmother to all of her grandchildren. Sheila will be sadly missed by all of her family and friends. Public service and committal at Bangor Crematorium, Tuesday 21st September 2021 at 12pm. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Sheila towards the new Cancer Research Unit in Bangor (cheques payable to ‘R & A Hughes and Son Donations Account’). Enquiries and donations through the funeral director R & A Hughes & Son, Eilian House, Ffordd Glandwr, Llangefni, Anglesey, LL77 7EF. Tel: 01248 723 497.


DENNIS, SARAH JOSEPHINE
07 September 2021

Passed away peacefully at Fairways Care Home, Trearddur Bay, aged 91 years. Beloved wife of Ronnie, together for 70 years. Loving mother of Allan, Linda, Brenda, Jackie, Julie and Ronnie Jnr. Proud grandmother of Mark, Richard, David, Stephen, Mike, Katy, Scott, Joanne, Emily, Roslyn, Luke and Esther. Great grandmother of Maisie, Millie, Alistair, James, Millie-Rose, Joshua, Reuben, Harry, Olive and Bonnie. Sarah will be sadly missed by all of her family and friends. Public service and committal at Bangor Crematorium, Monday 20th September 2021 at 1.30pm. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Sarah towards Fairways Care Home, Trearddur Bay (cheques payable to ‘John Hughes and Son Donations Account’). Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461