Tel/Fax: 01407 830461

Mobile: 07768 860959

Obituary

WILLIAMS, COLIN ERNEST
28 June 2020

Of 3 Lodge Orchard, Mona Street, Amlwch, passed away peacefully at Rhos Residential Care Home, aged 84 years. Beloved husband of the late Irene. Loving father of Patricia and Garry. Proud “taid” of Sian and her husband Austin and Philip and his fiancée Megan. Devoted “hen taid” of Jessica. Colin will be sadly missed by all of his family and friends. Private service and committal for the family only at Bangor Crematorium, Monday 6th July 2020 at 1.30pm. Donations will be gratefully accepted in memory of Colin towards Dementia UK. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email info@johnhughesandson.co.uk


PARKER, GEORGINA LOUISE (GINA)
27 June 2020

Passed away suddenly at her mother’s home in Craig y Don, Amlwch Port, aged 40 years. Beloved daughter of Linda and the late Ian. Loving sister of Fiona and Kevin. Proud auntie to all of her nieces and nephews and godmother to Ruby. Dear niece to all of her auntie's and uncle's. Gina will be deeply missed by all of her family and wide circle of friends. Private service and interment for the family only at Amlwch cemetery, Friday 10th July 2020 at 12noon. Donations will be gratefully accepted in memory of Gina towards various Amlwch charities - Please could all cheques be payable to John Hughes and Son Donations Account. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


JONES, ROBERT OWEN (BOB CEFN GWYN)
12 June 2020

12fed o Fehefin 2020, o Ty’n Ffordd, Cerrigman, Penysarn, hunodd yn dawel yn Ysbyty Brifysgol Aintree, Lerpwl, yn 81 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Gwenda (Pen Corn). Brawd cariadus Mair, Hugh, Gwynfor a’r diweddar Cecil. Brawd yng nghyfraith Dyfed, Barbara ag Eira. Ewythr balch Rhian, Arwel, Debbie, Melanie, Kevin, Dylan, Donna, Carys, Nia, Richard a’r diweddar Wayne. Mi fydd yn golled enfawr i’w deulu a’i ffrindiau. Yn anffodus oherwydd cyfyngiadau cyfredol mi fydd yr angladd yn breifat ym mynwent Bosra, Penysarn, 20fed o Fehefin 2020 am 11 o’r gloch. Blodau y teulu yn unig ond derbynnir rhoddion yn garedig er côf am Bob tuag at Ward 10 Ysbyty Brifysgol Aintree, Lerpwl. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr, John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk


12th June 2020, of Ty’n Ffordd, Cerrigman, Penysarn, passed away peacefully at Aintree University Hospital, Liverpool, aged 81 years. Beloved husband of the late Gwenda (Pen Corn). Loving brother of Mair, Hugh, Gwynfor and the late Cecil. Brother in law of Dyfed, Barbara and Eira. Proud uncle of Rhian, Arwel, Debbie, Melanie, Kevin, Dylan, Donna, Carys, Nia, Richard and the late Wayne. Bob will be sadly missed by all of his family and friends. Unfortunately, due to current restrictions burial will be private at Bosra cemetery, Penysarn, Saturday 20th June 2020 at 11am. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Bob towards Ward 10 Aintree University Hospital, Liverpool. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


JONES, WILLIAM RICHARD
13 May 2020

13eg o Fai 2020, hunodd yn sydyn yn ei gartref Bryntirion, Amlwch yn 70 mlwydd oed. Mab caredig y diweddar Richard a Nell Jones. Brawd cariadus Arthur, Ian a’r diweddar Robert. Gwasanaeth a claddedigaeth preifat i’r teulu yn unig ym mynwent Llanwenllwyfo, Dydd Gwener, Mai 22ain 2020 am 11 o’r gloch. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er côf am William tuag at Meddygfa Amlwch. Ymholiadau a rhoddion drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Porth Amlwch, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk

13th May 2020, passed away suddenly at his home Bryntirion, Amlwch, aged 70 years. Beloved son of the late Richard and Nell Jones. Loving brother of Arthur, Ian and the late Robert. Private service and interment for the family only at Llanwenllwyfo cemetery, Friday, May 22nd 2020 at 11am. Donations will be gratefully received in memory of William towards Amlwch Surgery. Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


TORKINGTON, FRANCIS JOSEPH HERBERT (FRANK)
02 May 2020

Of Llaneilian Road, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, aged 92 years. Beloved husband of Peggy. Loving father of Angela, Julie, Philip and Neil. Proud grandfather of Lee, Wayne, Lauren, Daniel and Rachel and great grandfather of Lucas and Aaron. Dear brother of Joan. Frank will be sadly missed by all of his family and friends. Private service and committal for the family only at Bangor Crematorium, Monday 11th May 2020 at 2.15pm. Family flowers only but donations will be gratefully received in memory of Frank towards Dementia UK. Enquiries and donations care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


KEMPSTER, PHILIP LESLIE
12 April 2020

Passed away peacefully at his home Bwthyn, Pwll Coch, Dulas, aged 91 years. Beloved husband of Betty. Loving father of Janie, Steven, Kim, Barry and Simon. Proud grandfather and great grandfather to all of his grandchildren and great grandchildren. Philip will be sadly missed by all of his family and friends. A memorial service will be held in memory of Philip later on Zoom. Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


FARRIMOND, JEAN VERONICA
12 April 2020

Passed away peacefully at her home in Carmel, Llannerch-y-medd, aged 82 years. Beloved wife of Raymond. Loving mother, grandmother and great grandmother. Jean will be greatly missed by all of her family and friends. Private service and committal for the family only at Bangor Crematorium, Thursday 23rd April 2020 at 11am. Family flowers only. Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


JONES, MARGARET ANN
08 April 2020

8fed o Ebrill 2020, o Maes Herbert, Llaneilian, hunodd yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, yn 72 mlwydd oed. Annwyl wraig Tommy. Mam cariadus Ken, Alwyn, Wendy a Richard. Nain balch Callum, Ethan, Rihanna, Carys, Kieran, Shannon, Cameron, Chelsey a Jessica. Annwyl chwaer John a Mick. Mi fydd yn golled enfawr i’w theulu a’i chylch eang o ffrindiau. Angladd hollol breifat i’r teulu yn unig ym mynwent Llaneiliand. Blodau’r teulu yn unig. Mi fydd gwasanaeth coffa yn cael ei gynnal yn y dyfodol. Ymoholiadau drwy law yr ymgymerwyr John Hughes a’i Fab, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Ffôn: 01407 830461. Ebôst: info@johnhughesandson.co.uk


8th April 2020 of Maes Herbert, Llaneilian, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor, aged 72 years. Beloved wife of Tommy. Loving mother of Ken, Alwyn, Wendy and Richard. Proud grandmother of Callum, Ethan, Rihanna, Carys, Kieran, Shannon, Cameron, Chelsey and Jessica. Dear sister of John and Mick. Margaret will be greatly missed by all of her family and wide circle of friends. Private service and interment for the family only at Llaneilian cemetery. Family flowers only. A memorial service for Margaretwill be arranged in the future. Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


LACE, GEOFFREY COOPER
04 April 2020

Of Trecastell Park, Bull Bay, passed away peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor, aged 86 years. Beloved husband of Patricia. Loving father of Helen Dawn and Catherine Anne. Father in law of Zvika. Proud grandfather of Anthony, Zoe and Ian. Geoffrey will be greatly missed by all of his family and friends. Private service and committal for the family only at Bangor Crematorium, Friday 17th April 2020 at 11am. Family flowers only. Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk


JONES, MARGARET RAY
23 March 2020

Passed away peacefully at New Cranford Residential Home, Llandudno, formerly of Lon Bach, Amlwch, aged 85 years. Beloved wife of the late Gwilym (Duke). Ray will be sadly missed by all of her family and friends. Private service and interment for the family only at Amlwch cemetery, Monday 30th March 2020 at 11am. Enquiries care of the funeral directors John Hughes & Son, Britannia, Machine St, Amlwch Port, LL68 9HA. Tel: 01407 830461. Email: info@johnhughesandson.co.uk